Ulga B+R w branży energetycznej

10. 03. 2020
Artykuły

Ulga na działalność badawczo-rozwojową, tzw. Ulga B+R, funkcjonuje w przepisach polskich ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych od 2016 roku. Umożliwia ona przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową obniżenie podstawy opodatkowania o koszty takiej działalności, stanowiące tzw. koszty kwalifikowane.

 

Kilka kluczowych kwestii z punktu widzenia realizacji ulgi B+R:

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań – nie muszą one zakończyć się wyłącznie sukcesem;

Ulga pozwala na kwalifikowanie rozpoczętego już wcześniej projektu;

Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji projektowej, a jedynie takiej z podziałem na koszty;

Wymogiem koniecznym do skorzystania z ulgi B+R jest poniesienie wydatków na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych;

Nie ma ograniczenia sposobów komercjalizacji i wykorzystania wyników prowadzonych prac B+R.

W marcowym wydaniu czasopisma branżowego „Energia i Recykling” pojawił się artykuł przygotowany przez zespół Arena Tax. Zapraszamy do lektury. Artykuł dostępny jest tutaj: ulga B+R w branży energetycznej

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com

Natalia Michoń
Tax Manager
+48 504 306 696
natalia.michon@arenaadvisory.com

Katarzyna Prus
Senior Consultant

katarzyna.prus@arenaadvisory.com
NEWSLETTER