Ulga B+R oraz ulga na robotyzację dla producentów maszyn – webinar

14. 01. 2021
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Krajowy branża produkcji maszyn i urządzeń to sektor gospodarki, który w ostatnich latach nie dość, że regularnie i systematycznie się rozwija, doświadczając wzrostów, ale także – co może nawet ważniejsze – wytwarza coraz bardziej zaawansowane technicznie produkty. Trafiają one zarówno do odbiorców przemysłowych i linii produkcyjnych w kraju, a także na eksport – do ceniących jakość i trwałość zagranicznych przedsiębiorców. Innowacyjne podejście producentów jest coraz bardziej doceniane.

W przedsiębiorstwie produkującym maszyny lub ich komponenty często powstają nowe lub na bieżąco ulepszane są produkty oraz tworzone są ich prototypy. W takich sytuacjach warto sprawdzić, czy nie jest to powód wystarczający do skorzystania z wysokich preferencji podatkowych. Taką możliwość zapewnia właśnie ulga Badawczo-Rozwojowa (ulga B+R).

Dodatkowo, w planach jest też nowa ulga podatkowa – ulga na robotyzację. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży. Odliczenie dotyczyć będzie zakupu (lub leasingu) nowych robotów, osprzętu, oprogramowania oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty.

Jak wynika z opublikowanego na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dokumentu dotyczącego Krajowego Programu Reform Europa 2020 propozycja nowej ulgi ma na celu przede wszystkim:

  • dalszy wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową, rozwój kompetencji i poprawę otoczenia regulacyjnego,
  • mobilizację przedsiębiorstw do inwestycji, zwłaszcza w nowoczesne technologie,
  • zwiększenie udziału robotów w przedsiębiorstwach w związku z narastającym problemem braku pracowników, 
  • robotyzację przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali produkcji i obniżenia kosztów.

Już 27 stycznia o godz. 10:00 doradca podatkowy Bartosz Mroczkowski poprowadzi webinar dedykowany branży produkcji maszyn. Podczas webinarium zamierzamy w praktyczny sposób pokazać jak działa ulga na badania i rozwój. Część webinarium będzie poświęcona również dopiero planowanym ulgom podatkowym, tj. uldze na prototyp oraz uldze na robotyzację. Wskażemy również jakie są plany w zakresie znowelizowania przepisów o uldze B+R.

Agenda

Ulga B+R

  1. Podstawowe zasady działania ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
  2. Typowe koszty kwalifikowane w branży producentów maszyn.
  3. Zasady dokumentowania prac badawczo-rozwojowych w branży producentów maszyn.
  4. Praktyczny case zastosowania ulgi u producenta maszyn – wskazanie sposobu implementacji ulgi oraz uzyskanych korzyści podatkowych.

Ulga na prototyp oraz ulga na robotyzację

  1. Założenia planowanych przepisów;
  2. Współgranie ulgi B+R oraz ulgi na prototyp / robotyzację

Partnerzy medialni

NEWSLETTER