Rafał Gorczyca

Rafał posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie cen transferowych.

Praca zawodowa i edukacja

Rafał specjalizuje się w usługach z zakresu cen transferowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wsparcie klientów w zakresie opracowania efektywnych modeli rozliczeń dla spółek działających w grupach kapitałowych, dokumentowania, wdrażania i audytów polityki cen transferowych. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych podmiotów (przedsiębiorstw, osób fizycznych), w tym poprzez uszczelnienie procedur i procesów mających wpływ na poprawność
i terminowość wypełnienia obowiązków. Rafał sporządza opracowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia obowiązków z zakresu cen transferowych lub obniżenia kosztów związanych z wypełnianiem tych obowiązków. Zajmuje się także planowaniem i udzielaniem wyjaśnień na potrzeby sporów dotyczących cen transferowych oraz prowadzi przeglądy due diligence w obszarze cen transferowych. A także sporządza analizy porównawcze i dokumentacje cen transferowych dla transakcji finansowych, towarowych, usługowych, dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, inwestycyjnych, kapitałowych czy restrukturyzacji. Udziela wsparcia przy przygotowaniu raportu CbC, umów i rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Doświadczenie zdobywał m.in. w jednej z firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”, a także działając po stronie klientów zajmujących się globalną / międzynarodową dystrybucją. Uczestniczy w pracach Forum Cen Transferowych przy Ministerstwie Finansów.

Rafał jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Języki

polski, angielski

NEWSLETTER