Michał Musielak

Prawnik, finansista i licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10244). Michał posiada 23-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym.

Praca zawodowa i edukacja

Ekspert w zakresie doradztwa podatkowego, odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich. Pomysłodawca i założyciel grupy Arena Advisory. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym, finansowym i prawnym dla banków komercyjnych, obejmującym swym zakresem zagadnienia związane ze strukturyzacją produktów bankowych, rozliczaniem wszystkich podatków w bankach, due diligence i przeglądami, szkoleniami, planowaniem podatkowym oraz kalkulacją podatków bieżących i podatku odroczonego.
Doświadczenie zdobywał m.in. w firmach Deloitte oraz Ernst & Young (teraz E&Y), gdzie był zaangażowany w doradztwo podatkowe głównie dla instytucji finansowych. Sprawował również obowiązki głównego kontrolera podatkowego w banku należącym do amerykańskiej grupy kapitałowej. W swojej karierze stworzył i kierował departamentem podatkowym w Polbank EFG (obecnie część grupy Raiffeisen); był odpowiedzialny za całokształt obowiązków podatkowych. W latach 2011-2012 był partnerem w KPT Doradcy Podatkowi.
Michał był Oficjalnym Przedstawicielem Związku Banków Polskich w Grupie VAT Europejskiej Federacji Bankowej w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE.
Absolwent prawa na UAM w Poznaniu oraz rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Języki

polski, angielski

 

 

 

NEWSLETTER