Mateusz Bednarz

Radca prawny (nr wpisu WA-10483) z 11-letnim doświadczeniem w strukturyzowaniu przedsiębiorstw, transakcjach (w tym giełdowych) oraz obsłudze prawnej i korporacyjnej spółek.

Praca zawodowa i edukacja

Zanim dołączył do Grupy Arena Tax, Mateusz pracował w dla jednej z renomowanych polskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć, strukturyzowaniu działalności spółek, a także doradztwie bieżącym oraz korporacyjnym dla spółek zarówno prywatnych jak i giełdowych. Mateusz bierze udział w transakcjach fuzji i przejęć na wszystkich ich etapach, również w zakresie finansowania takich transakcji. Doradzał zarówno nabywcom oraz sprzedawcom, głównie z sektora prywatnego. W zakresie projektów fuzji i przejęć brał również udział (łącznie z zarządzaniem) w procesach audytów prawnych spółek oraz przedsiębiorstw. Doradzał też spółkom publicznym podczas wprowadzania akcji do obrotu giełdowego, brał udział w sporządzaniu prospektów emisyjnych, a także w emisjach obligacji, w tym obligacji, które były następnie wprowadzane na rynek Catalyst. Mateusz doradza klientom w zakresie prawa handlowego, w tym w obszarach dotyczących działalności statutowej spółek handlowych, ładu korporacyjnego oraz umów handlowych.

Posiada dyplomy uniwersytetów w Poznaniu, Bolonii, Gandawie oraz Hamburgu.

Języki

polski, angielski, rosyjski, włoski