Małgorzata Prasolik

Manager kadrowy z 26-letnim doświadczeniem w zarządzaniu kadrowo-płacowym.

 

Praca zawodowa i edukacja

Podczas swojej kariery zdobyła doświadczenie w krajowych i międzynarodowych korporacjach, tj.: Ferrero, Globi, TMF (PayrollCenter Sp. z o.o.) Bank Pekao S.A. czy Pekao TFI, gdzie zajmowała się optymalizacją procesów współpracy dla obszaru kadrowo-płacowego z uwzględnieniem specyfiki programów kadrowych, nadzorowała poprawność i kontrolowała terminowość naliczania płac i wdrażała nowe spółki do procesu obsługi kadrowo-płacowej. Wspierała klientów w procesach controlingowych oraz usprawniania obiegu dokumentów, rekrutacji i szkoleniach. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i automatyzacji programów kadrowych.

Małgorzata jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Języki

polski, angielski

 

 

NEWSLETTER