Aneta Saramak

Finansista, licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10068) z 23-letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym.

Praca zawodowa i edukacja

Aneta specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, m.in. dla polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, podmiotów z sektora IT, branży technologicznej oraz produkcyjnej, w zakresie podatków dochodowych i obrotowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu oraz kierowaniu projektami audytów podatkowych i przeglądów due diligence, projektów restrukturyzacyjnych oraz projektów strategicznego planowania podatkowego. Aneta reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Prezenterka na licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, autorka publikacji prasowych, współautorka Komentarza C.H. Beck Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2014 oraz Komentarz 2015.
Aneta pracowała w największych spółkach doradczych w Polsce z tzw. wielkiej czwórki: KPMG i Deloitte Doradztwo Podatkowe; gdzie zajmowała się doradztwem dla instytucji finansowych, głównie banków, firm pożyczkowych, firm windykacyjnych, firm leasingowych oraz domów maklerskich.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość.

Języki

polski, angielski

 

 

NEWSLETTER