26. 04. 2024

Optima vs. Enova – który system...

Optima i enova365 mają wspólną historię, wywodzą się z jednego zespołu wytwórczego. Jak to życiu bywa czasem trudno znaleźć jeden wspólny cel. Po rozpadzie teamu powstały dwa podobne, a jednak [...]
Pages