Szkolimy branże tworzyw sztucznych i przetwarzania odpadów

27. 10. 2020
Szkolenia i konferencje

Branża tworzyw sztucznych to jedna z najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki. Przy obrotach przekraczających 85 mld zł rocznie i zatrudnieniu ponad 160 tys. pracowników, od lat mieści się w czołówce najistotniejszych dla rozwoju gospodarki działów przemysłu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, działalnością gospodarczą w obszarze tworzyw sztucznych zajmuje się łącznie ok. 8,5 tys. polskich przedsiębiorstw.

To właśnie ta liczna grupa została w ostatnim czasie obarczona wieloma nowymi wymaganiami technicznymi, formalnymi, środowiskowymi i organizacyjnymi. Miało to miejsce od lipca 2018 r., kiedy uchwalone zostały nowelizacje ustawy o odpadach i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, po jesień 2019 r., kiedy przemodelowano w znacznym stopniu system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Konsekwencją wprowadzenia nowych wymagań była konieczność szybkiej reakcji wszystkich podmiotów z branży, w tym Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz członków Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Ich obowiązkiem było zapoznanie się z wprowadzonymi zasadami oraz złożenie odpowiednich wniosków w zakresie zezwoleń i zmian prawnych. Znacznym utrudnieniem stał się fakt nagromadzenia się wielu nieznanych, przekształconych regulacji z wielu dziedzin w jednym czasie. W związku z zawiłymi procedurami, instalacje przetwarzania odpadów w kraju borykają się z problemami w zakresie norm środowiskowych, zmian prawnych i podatkowych czy braku instalacji urządzeń do przekształcania odpadów według nowych zasad aż do dziś.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przed sektorem tworzyw sztucznych, zespół Arena Tax wspólnie z Radą RIPOK oraz Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) zorganizował dwa wydarzenia mające na celu wsparcie branży.

14 października odbyło się webinarium pod tytułem Co czeka przedsiębiorców z branży tworzyw sztucznych w 2021 r.? Ile podatków trzeba będzie zapłacić od stycznia 2021 r.?, podczas którego prelegenci Arena Advisory – Tax Partner Dominika Ramirez-Wołkiewicz, Tax Manager Przemysław Roszkowski oraz Senior Tax and Analysis Consultant Jakub Piotrowicz, przedstawili planowane zmiany w zakresie podatków nakładanych na sektor tworzyw sztucznych oraz rekomendacje dla przedsiębiorców w odpowiedzi na czekające ich przekształcenia. Konferencja została skierowana w szczególności do członków PZPTS. Agenda wydarzenia obejmowała:

1.Planowane zmiany w podatkach dochodowych

 • Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych – jak się przygotować?
 • Podatek estoński – czy będziesz mógł skorzystać?
 • Inwestycje – przyspieszenie rozpoznania kosztów
 • Inne zmiany – polityka podatkowa, cienka kapitalizacja, nowe zasady w cenach transferowych

2. Zmniejszenie obciążeń podatkowych – czy to możliwe i jak to zrobić?

 • Ulga na badania i rozwój
 • Stosowanie 5% stawki opodatkowania CIT/PIT – IP BOX
 • Ulga na nowe inwestycje

3. Zmiany w podatku od towarów i usług

 • Nowy JPK
 • Uproszczenia w podatku VAT?
 • Orzeczenia TSUE w sprawach VAT na które czekają podatnicy.

4. Inne podatki nakładane na przedsiębiorców z branży tworzyw sztucznych

 • Podatek od deszczówki
 • Podatek od plastiku

 

27 października miał miejsce drugi webinar dedykowany Radzie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Natalię Michoń – Tax Managera Arena Advisory. Tematyką szkolenia online było Jak należy się przygotować do zmian w podatkuVAT?. Nasza ekspertka poruszyła temat nowych obowiązków podatników oraz omówiła możliwe uproszczenia w rozliczaniu podatku VAT dla branży tworzyw sztucznych. Agendę wydarzenia prezentujemy poniżej.

1) Nowy JPK VAT – jak zmienią się obowiązki sprawozdawcze w podatku VAT w 2020 r.?

       a) Format nowego pliku JPK

       b) Nowe obowiązki klasyfikowania – kody GTU i kody transakcyjne

       c) Sankcje

2) Nowa matryca stawek VAT – czy stosowane dotychczas stawki VAT są prawidłowe?

       a) Przykładowe stawki w branży przetwarzania odpadów

       b) Wiążące informacje stawkowe

3) Slim VAT – nowy pakiet uproszczeń w zakresie rozliczania VAT

       a) Termin wejścia w życie

       b) Faktury korygujące

       c) Rachunek VAT

       d) Inne wybrane zmiany

4) Ulga na złe długi – w oczekiwaniu na wyrok TSUE

NEWSLETTER