Strategia podatkowa – obowiązek publikacji do 31 grudnia 2022 r. / LAST CALL

23. 12. 2022
Podatki,CIT

Przypominamy, iż 31 grudnia 2022 r. mija termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. i zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja.

Obowiązek dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych.

Za niezłożenie zawiadomienia grożą sankcje (karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł.).

Obowiązek publikacji strategii w aspekcie procedur i procesów podatkowych oznacza konieczność samooceny przez podatnika, czy posiadane przez niego procedury i realizowane procesy podatkowe zapewniają rozliczenie wszelkich podatków zgodnie z przepisami.

Podatnicy muszą przygotować i opublikować informacje dotyczące m.in.:

  • stosowanych procedur (m.in. procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT), procedura należytej staranności MDR, procedura należytej staranności VAT czy procedura KKS) oraz procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki – podmioty zobowiązane powinny posiadać również wdrożoną Procedurę MDR i ją stosować (za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia i stosowania Procedury MDR grozi kara pieniężna).

Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w opracowaniu informacji na temat strategii lub w aktualizacji tego dokumentu tak, aby był on zgodny z wymogami, zapraszamy do kontaktu z:

  • Państwa managerem kontaktowym z Arena Tax bądź
  • Dawidem Zarębskim – doradca podatkowy, radca prawny.
    (tel.: + 48 519 570 961, e-mail: dawid.zarebski@arenaadvisory.com).

Dodatkowe pytania?

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy
+ 48 519 570 971
dawid.zarebski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER