Spółki komandytowe zapłacą podatek dochodowy – artykuł w Energia i Recykling

29. 12. 2020
spółki komandytowe
Artykuły

30 listopada 2020 roku została w Dzienniku Ustaw opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku – o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku ustawy w 2021 roku opodatkowanie spółek komandytowych ulegnie zmianie. Najpóźniej 1 maja 2021 r. wszystkie spółki komandytowe przestaną być transparentne podatkowo. W praktyce oznacza to, że staną się podatnikami podatku dochodowego. Z jednej strony spółki będą na bieżąco płaciły CIT, ale dodatkowo osoby będące komandytariuszami, otrzymując wypłatę zysków, będą płacili podatek dochodowy drugi raz.

W najnowszym numerze miesięcznika Energia i Recykling, Tax Partner Dominika Ramírez-Wołkiewicz oraz Senior Tax and Analysis Consultant Jakub Piotrowicz przedstawiają temat podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. 

Artykuł można przeczytać tutaj: Spółki komandytowe zapłacą podatek dochodowy w 2021 r.?

NEWSLETTER