Spółki komandytowe podatnikami CIT – czy i jak się przygotować?

14. 09. 2020
Szkolenia i konferencje

 

Spółki komandytowe podatnikami CIT od przyszłego roku– jak i czy się przygotować?

 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji m.in. ustaw o podatkach dochodowych nadający spółkom komandytowym status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotowa zmiana ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. Niniejsza zapowiedź zelektryzowała duże grono przedsiębiorców prowadzących obecnie działalność gospodarczą w tej formie prawnej. Wielu z nich zastanawia się czy już teraz nie powinno podjąć kroków mających zapewnić im prawo do zachowania jednokrotnego opodatkowania w przyszłym roku.

 

Podczas webinarium podatkowego opowiemy, jaka jest nasza rekomendowana odpowiedź na opodatkowanie spółek komandytowych i podjęcie jakich czynności warto rozważyć już teraz, celem przygotowania się do nowego reżimu podatkowego.

 

 

Koniec transparentności podatkowej spółki komandytowej

 

Projekt zmian m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje objęcie z dniem 1 stycznia 2021 r. spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. W praktyce oznacza to, że już za 3,5 miesiąca spółka komandytowa straci swą transparentność podatkową i będzie opodatkowana na analogicznych zasadach jak spółki kapitałowe.

 

Co to oznacza dla właścicieli spółek komandytowych?

 

Projektowane zmiany oznaczają, że efektywna stawka podatkowa właścicieli spółek komandytowych wzrośnie z 19% do ok. 35%.

 

Podwójne opodatkowanie ceną za ograniczenie odpowiedzialności właścicieli      

 

Spółki komandytowe zawdzięczają swoją popularność możliwości pozostania przy jednokrotnym opodatkowaniu generowanego dochodu z jednoczesnym ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzonym biznesem. Niestety objęcie spółek komandytowych CIT oznacza, że ceną jaką przyjdzie płacić przedsiębiorcy za ograniczenie odpowiedzialności w związku z prowadzoną działalnością będzie niemal podwojenie wysokości płaconego dotychczas podatku dochodowego.

 

Cały czas będzie można korzystać z jednokrotnego opodatkowania prowadząc biznes w formie indywidualnej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej, bądź – pod pewnymi warunkami – spółki jawnej, niemniej przedmiotowe formy prowadzenia działalności wiążą się z ponoszeniem odpowiedzialności za prowadzony biznes całym majątkiem osobistym.

 

Zdając sobie sprawę jak poważny skutek finansowy może mieć projektowana zmiana dla wielu działających w Polsce przedsiębiorców, zespół Arena Advisory przygotował odpowiedź na opodatkowanie spółek komandytowych. Należy rozważyć możliwości pozostania przy jednokrotnym opodatkowaniu przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za potencjalne zobowiązania mogące powstać w związku z prowadzonym biznesem, na poziomie praktykowanym na rynku.

 

Zaznaczamy, iż przygotowanie się do planowanych zmian przepisów wymaga czasu, którego z uwagi na późny termin publikacji projektu jest bardzo mało. Dlatego rekomendujemy przedsiębiorcom zainteresowanym pozostaniem przy jednokrotnym opodatkowaniu podjęcie zdecydowanych i szybkich działań zapobiegawczych.

 

 

Agenda webinaru:

 

1.Projektowane zmiany w przepisach w zakresie spółek komandytowych i spółek jawnych;

  • Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych
  • Prawo do odliczenia podatku dla niektórych wspólników.
  • Wypłaty środków pieniężnych do spółki matki.

 

2.Czynności przygotowawcze – co można zrobić, żeby zniwelować skutki niekorzystnych zmian?

  • Co z ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej?
  • Kwestia zakumulowanego zysku.

 

3.Jeśli nie spółka komandytowa to co? – inne opcje prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Inne formy zapewniające jednokrotne opodatkowanie.
  • Podatek estoński.

 

Prelegenci:

 

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych.

Bartosz Mroczkowski

Bartosz od wielu lat wspiera klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.

NEWSLETTER