Specustawa o COVID – 19. Broszura do pobrania

18. 03. 2020
Artykuły,Alert,Prawo

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 
 
Uchwalona 2 marca ustawa (inaczej: specustawa koronawirusowa) weszła w życie 8 marca. Choć skupia się głównie na zadaniach i działaniu instytucji publicznych (m.in. wskazuje środki finansowania takich działań, które mogą wpływać na zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa i pandemii, a także reguluje niektóre kompetencje premiera, wojewodów i samorządów) to znalazły się w niej także ogólne przepisy dotyczące – przykładowo – zasad delegacji pracy zdalnej,  zasiłków dla rodziców w przypadku zamknięcia żłobków i szkół oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa dla branży hotelarskiej, farmaceutycznej i medycznej, odpowiedzialności przewoźników. Co z niej wynika, jaki jest jej wpływ i jakie może mieć długofalowe skutki?
 
Zapraszamy do pobrania opracowania przygotowanego przez zespoły Arena Advisory. Specustawa ws. Covid19 – Arena Advisory
 
Podkreślamy także, że w dobie rozprzestrzeniającego się wirusa, grupa Arena zapewnia  nieprzerwaną jakość usług z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego oraz księgowości dzięki wdrożonemu programowi zdalnej pracy, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń i infrastruktury komunikacyjnej. Jeśli potrzebują Państwo wszelkich informacji związanych z tematyką prawnopodatkową w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z COVID-19, a prowadzonym przez Państwa biznesem, nasz zespół funkcjonuje w pełnej dyspozycji.

 

NEWSLETTER