SLIM VAT – uproszczenia w VAT już wkrótce

10. 08. 2020
Podatki,Alert

16 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej założenia dotyczące planowanego pakietu uproszczeń przepisów ustawy o VAT (dalej: „SLIM VAT”). Zaproponowane zmiany stanowią wynik audytu prowadzonego przez MF w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT.

 

JAKIE OBSZARY OBEJMIE SLIM VAT?

 

Zgodnie z zapowiedziami, VAT ma być podatkiem prostym, dostosowanym do lokalnej specyfiki oraz nowoczesnym w skrócie SLIM (od angielskich słów: slim, local and modern). Ministerstwo Finansów wskazało, że zmiany mają dotyczyć:

 • rozliczania faktur korygujących,
 • rozliczania zaliczki przy eksporcie towarów,
 • ujednolicenia stosowanych kursów walut oraz
 • dodatkowych korzyści finansowych dla podatników.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAŁY ZMIANY?

 

Faktury korygujące

 

 • Ministerstwo Finansów zapowiedziało m.in. wprowadzenie zmian w rozliczeniach faktur korygujących in minus. Podatnik nie będzie już musiał czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej od kontrahenta celem uwzględnienia jej w swoich rozliczeniach. Zamiast tego będzie mógł obniżyć podstawkę opodatkowania i kwotę podatku VAT należnego już w okresie, w którym faktura korygująca została wystawiona. Z posiadanej przez niego dokumentacji będzie musiało jednak wynikać, że podatnik ustalił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie musiał skorygować kwotę podatku VAT naliczonego.
 • Do ustawy o VAT zostaną wprowadzone również przepisy regulujące moment rozliczania faktur korygujących in plus. Tym samym, w przepisach odzwierciedlona zostanie zasada utrwalona w orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie z którą, faktury korygujące wystawiane na skutek zdarzeń, które miały miejsce po dokonaniu sprzedaży, powinny być rozliczane na bieżąco.

 

Eksport towarów

 

 • Kolejna zmiana będzie dotyczyć eksporterów otrzymujących zaliczki w związku z planowanym wywozem towarów. Termin, w którym dokonujący eksportu towarów będzie miał prawo do zastosowania 0% stawki VAT zostanie wydłużony z 2 do 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonujący dostawy towarów za granicę otrzymał zapłatę zaliczki.

 

Kusy walut

 

 • W założeniu przedstawionym przez Ministerstwo Finansów podatnik będzie mógł stosować dla celów VAT zasady przeliczania kursu walut, jakie stosuje do ustalenia przychodu w podatku dochodowym.

 

Zmiany mogące skutkować osiągnięciem korzyści finansowych

 

 • Podatnicy rozliczający się w miesięcznych okresach rozliczeniowych będą uprawnieni do odliczenia VAT na bieżąco przez okres czterech miesięcy od chwili otrzymania faktury, bez konieczności dokonywania wstecznej korekty rozliczeń. Obecnie termin, w którym podatnik może odliczyć VAT „na bieżąco” wynosi 3 miesiące.
 • Pakiet SLIM VAT ma również częściowo zlikwidować zakaz odliczania VAT od usług noclegowych. Odliczenie VAT ma być możliwe dla podatnikowi nabywających usługi noclegowe w celu ich dalszej odsprzedaży.
 • Dodatkowo zwiększony ma zostać limit z 10 do 20 złotych dla prezentów o małej wartości.

 

KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE ZAPOWIADANE ZMIANY?

 

Założenia Slim VAT nie zostały na razie przedstawione przez Ministerstwo Finansów w formie projektu przepisów. Na razie możliwe jest zapoznanie się z planowanymi zmianami w formie informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat–uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, nowelizacja przepisów w tym zakresie ma zostać uchwalona jeszcze w tym roku.

O postępach w pracach legislacyjnych nad modernizacją i uproszczeniem przepisów w zakresie Slim VAT będziemy informować na bieżąco. A w razie dodatkowych pytań:

Autorzy: Przemysław Roszkowski, Tax ManagerJoanna Łapińska Consultant

Przemysław Roszkowski
Tax Manager
+48 509 954 271
przemyslaw.roszkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER