Składanie deklaracji VAT i CIT w marcu 2020 r. – kilka prostych rad

16. 03. 2020
Podatki
  • W piątek, 13 marca 2020 r., Rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego, który ma trwać od daty ogłoszenia przez następne dwa tygodnie. Stan może ulec przedłużeniu.
  • W tym czasie przedsiębiorców czekają dwa ważne terminy w zakresie podatków: 25 marca – termin złożenia deklaracji VAT oraz plików JPK oraz 31 marca – termin złożenia CIT-8, IFT, MDR-3 oraz ORD-U.
  • Rząd zachęca przedsiębiorców do składania wniosków o wydłużenie terminu zapłaty podatku. Jednocześnie, Rząd nie zapowiedział przedłużenia terminu na złożenie deklaracji oraz sporządzenie sprawozdania finansowego.

Poniżej prezentujemy rady ekspertów sprawozdawczości podatkowej zespołu Arena Tax, w jaki sposób przygotować się do tego procesu, aby z sukcesem złożyć deklarację w terminie.

 

1. Planowanie to podstawa

W pierwszym kroku, rekomendujemy się upewnić, jakie informacje będą potrzebne do sporządzenia deklaracji – można to zrobić w oparciu o dotychczasowe zeznania.

Niezbędna będzie także wiedza, jakie osoby muszą być koniecznie zaangażowane w ten proces (np. osoby dostarczające informacje z systemów ERP, osoby, które powinny zaakceptować kalkulację lub jej fragmenty).

Jeśli pracownicy przeszli na pracę zdalną, należy zweryfikować, czy kluczowe osoby mają dostęp do infrastruktury, pozwalającej na pobranie danych z systemów (np. VPN – program pozwalający na łączenie się z siecią wewnętrzną firmy przy pracy zdalnej).

Można zastanowić się nad wdrożenie aplikacji pomagających na skuteczne zarządzanie projektami (np. Asana, Trello, Microsoft Teams – wiele aplikacji biznesowych ma darmowe wersje testowe).

Etap planowania należy uznać za zakończony w momencie, w którym zostanie ustalony plan działania – do konkretnych osób zostaną przypisane konkretne osoby i określony zostanie proces komunikacji pozwalający na kontrolowanie postępu prac i szybkie adresowanie problemów.
 
2. Zrealizuj plan minimum

Jeśli dostęp do informacji oraz kluczowych osób jest ograniczony, dobrze będzie się zastanowić, jakie minimalne kroki jesteś w stanie podjąć w celu spełnienia podstawowych obowiązków podatkowych.

W tym zakresie może się okazać, że istnieje dostęp do większości danych, ale niektóre zestawienia będą niedostępne (np. nie ma możliwości weryfikacji, czy kontrahenci potwierdzili odbiór faktur zmniejszających VAT należny, bo osoby, które prowadzą takie zestawienia są niedostępne).

Warto w takiej sytuacji porozmawiać z doradcą podatkowym i rozważyć wdrożenie podejścia, które będzie maksymalnie zgodne z przepisami i zabezpieczało pozycję przedsiębiorcy przed organami podatkowymi.

Należy mieć także na uwadze, że złożone deklaracje można będzie skorygować w przyszłości.

 

3. Składanie elektroniczne

Jako że większość przedsiębiorców jest zobowiązana do składania elektronicznego deklaracji, warto zweryfikować, czy osoby posiadające podpis elektroniczny mają aktualne pełnomocnictwo UPL-1.

Jeśli osoby posiadające pełnomocnictwo UPL-1 są niedostępne – członkowie zarządu lub prokurenci mogą upoważnić dodatkowe osoby do składania deklaracji za pomocą portalu E-PUAP.

Uzupełniające pełnomocnictwa warto wysłać do urzędu skarbowego już w tygodniu 16 – 20 marca, jako że sprocesowanie ich zajmuje urzędom około tygodnia.

Dodatkowo, deklaracje podatkowe oraz pliki JPK powinny być składane elektronicznie na komputerach z polskimi ustawieniami regionalnymi (to jest szczególnie ważne przy składaniu deklaracji CIT-8, ponieważ zawiera ona polskie znaki diakrytyczne).
 
4. Zapłata podatku

Jeśli z powodów losowych nie jesteś w stanie zapłacić podatku w terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku w trybie art. 67a Ordynacji Podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem, ze względu na ważny interes podatnik lub ważny interes publiczny, urząd skarbowy może odroczyć termin zapłaty podatku lub rozłożyć podatek na raty na wniosek podatnika. Wniosek powinien wpłynąć do urzędu skarbowego przed upływem terminu zapłaty podatku.

Wadą tego rozwiązania jest to, że udzielone odroczenie może zostać potraktowane jako pomoc publiczna (w związku z tym, w przyszłości możesz nie mieć możliwości skorzystania z innych form pomocy – np. Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dofinansowań z Funduszu Spójności). Odroczenie podlega także opłacie prolongacyjnej (4% wartości zobowiązania w skali roku).

W tym zakresie trwają także prace nad preferencyjnym traktowaniem przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego – na podstawie procesowanej w Parlamencie tzw. ustawy osłonowej, odroczenie płatności podatku lub rozłożenie go na raty byłoby zwolnione z opłaty prolongacyjnej.

Zgodnie z zapowiedzią Minister Jadwigi Emilewicz, rozwiązanie to ma być dostępne tylko dla przedsiębiorców, którzy udowodnią dobrą sytuację finansową na koniec poprzedniego roku, a następnie wykażą jej pogorszenie w bieżącym okresie, szczególnie z tytułu ograniczeń wprowadzonych przez Rząd.

W związku z tym, nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli z takiej preferencji skorzystać.
 
5. Dodatkowe obowiązki

Rekomendujemy sprawdzenie, jakie inne obowiązki sprawozdawcze występują w najbliższym okresie:

  • Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – powinny zostać sporządzone do 31 marca 2020 r.
  • MDR – 3 za 2019 r. – informacje dotyczące schematów podatkowych – termin złożenia do urzędu skarbowego do 31 marca 2020 r.
  • IFT-2R – informacje dotyczące podatku u źródła – powinny zostać złożone do urzędu skarbowego i wysłane kontrahentom do 31 marca 2020 r.
  • ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami.

Zaprezentowana lista dotyczy podstawowych obowiązków sprawozdawczych. Niezależnie od tego należy zweryfikować, jakim dodatkowym obowiązkom podlegasz (np. obowiązki ZUS, PFRON, statystyka publiczna, akcyza).
 
 Autor: Katarzyna Baszak, Senior Consultant
 
***
 
Zespół ekspertów sprawozdawczości podatkowej Arena Tax będzie Państwa wspierał w decyzjach i wyborach związanych ze składaniem deklaracji CIT i VAT w marcu 2020 r.

Deklarujemy naszą pomoc szczególności w poniższym zakresie:

  • Przygotowanie kalkulacji i deklaracji CIT i VAT, plików JPK,
  • Doradztwo w zarządzania procesem przygotowania i składania deklaracji,
  • Doradztwo w zakresie składania wniosków o odroczenie płatności podatku / rozłożenia go na raty.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z przedstawicielami Zespołu. Organizujemy także telekonferencje Skype / Zoom itd. na życzenie.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Natalia Michoń
Tax Manager
+48 504 306 696
natalia.michon@arenaadvisory.com
NEWSLETTER