Schematy transgraniczne zaraportujemy później – ciąg dalszy raportowania MDR w czasie epidemii

6. 07. 2020
Podatki,Alert

Nie tak dawno temu pisaliśmy o tym, jak wygląda obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w czasie epidemii. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na kolejne zmiany terminów raportowania transgranicznych schematów podatkowych. W opublikowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1162), resort zaproponował przeniesienie większości obowiązków na przyszły rok.

 

Jest to reakcja na opublikowaną w ubiegłym tygodniu dyrektywę Rady (UE) 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19, która umożliwiła państwom członkowskim UE odroczenie terminów raportowania MDR oraz CRS/FATCA.

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia, promotorzy przekażą MDR-1 dotyczące schematów transgranicznych do 31 grudnia 2020 r.

 

Korzystający, którzy skorzystali z transgranicznego schematu podatkowego przekażą MDR-3 dopiero 31 stycznia 2021 r. (w przypadku schematów, którym nie został nadany NSP) lub 30 kwietnia 2021 r. (w przypadku schematów posiadających NSP). W tym terminie uczestnicy uzgodnień przekażą również informacje MDR-4 dot. transgranicznych schematów. Ponadto, bieg terminów raportowania dla schematów, które będą udostępniane do 31 grudnia 2020 r. rozpocznie się dopiero 1 stycznia 2021 r.

 

W przypadku schematów transgranicznych sytuacja jest o tyle ciekawa, że nadane im dotychczas numery (NSP) stały się nieważne i to z mocy prawa z dniem 1 lipca 2020 r. Wynika to z nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 czerwca 2020 r.

 

Jednocześnie w czasie trwania stanu epidemii, terminy raportowania schematów krajowych zostały zawieszone do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com
NEWSLETTER