Podatki w branży finansowej. Uproszczenia w VAT. Złe długi a rozliczenia CIT.

12. 02. 2021
Podatki,Szkolenia i konferencje,VAT,CIT

W wyniku pandemii i wywołanych nią perturbacji gospodarczych, rok 2020 zakończył się dla wielu sektorów gospodarki z negatywnymi wynikami. I choć branża finansowa jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków, w którym nowe modele biznesowe, technologie oraz innowacyjne produkty mają znaczny wpływ na sposób funkcjonowania rynku, także dla niej koniec roku miał miejscami gorzki wydźwięk.

Jak więc na branżę finansową i jej dalszy rozwój wpłynie np. pakiet przepisów Slim VAT, który wszedł w życie z początkiem roku 2021? Czy uproszczenia w zakresie ujmowania faktur korygujących i przeliczania podstawy opodatkowania VAT wyrażonej w walucie obcej będą miały znaczący wpływ na sektor finansów? Co zmienią tzw. Grupy VAT, konsultowane obecnie z Komitetem ds. VAT Komisji Europejskiej?

Dodatkowo, jak wygląda w praktyce stosowanie ulgi na złe długi w branży finansowej?

Już 3 marca 2021 r., o godz. 10:00 serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze Arena Advisory, podczas którego postaramy się przedstawić odpowiedzi na powyższe pytania. Spotkanie poprowadzą doradcy podatkowi Arena Advisory: Tax Partner Dominika Ramirez-Wołkiewicz oraz Tax Manager Przemysław Roszkowski.

Do udziału w webinarze zapraszamy członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, a także inne osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi podmiotów z sektora usług finansowych, firm pożyczkowych, kadrę zarządzającą banków oraz firm pośrednictwa i doradztwa finansowego.

AGENDA:

 1. Grupy VAT – zwiększenie efektywności rozliczeń w finansowych grupach kapitałowych;
 2. Pakiet uproszczeń do ustawy o VAT – Slim VAT:
 • Nowe zasady rozliczania faktur korygujących,
 • Reguły przeliczania kursów walutowych,
 • Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności,
 • Opodatkowanie zaliczek w eksporcie towarów,
 • Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych,
 • Dalsze planowane zmiany do ustawy o VAT.
 1. Złe długi a rozliczenia CIT:
 • Ulga na złe długi – kiedy można stosować?
 • Nieściągalne wierzytelności i rezerwy jako koszt podatkowy

PRELEGENCI:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner

Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy, posiada ponad 19-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych.

Przemysław Roszkowski
Tax Manager

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe związane z podatkiem od towarów i usług oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Przemysław specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz w bieżącym doradztwie podatkowym. Prowadził liczne projekty obejmujące przeglądy podatkowe i doradztwo w zakresie strukturyzacji rozliczeń podatkowych oraz projekty związane z kalkulacją i odliczeniem podatku VAT. Przemysław brał również udział w realizacji projektów doradczych na rzecz instytucji finansowych, firm leasingowych oraz banków – zarówno komercyjnych, jak i banku centralnego.

NEWSLETTER