Podatek cukrowy od stycznia 2021. Ile będzie wynosił i kto go zapłaci?

16. 12. 2020
podatek cukrowy
Podatki

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowy podatek cukrowy. Przedsiębiorcy już od paru miesięcy zastanawiają się, w jaki sposób przygotować się do nałożonych obowiązków, które produkty będą obłożone podatkiem cukrowym, jak wyliczyć sam podatek cukrowy i jak dostosować swój system księgowy do nowych obowiązków raportowych.

Produkty obłożone podatkiem cukrowym

Nowy podatek cukrowy (nazwany w ustawie jako „opłata od środków spożywczych”) będzie należny w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy napojów lub syropów z dodatkiem cukrów lub innych substancji słodzących (takich jak np. aspartam, ksylitol, sorbitole, sacharyny) bądź kofeiny lub tauryny. Niektóre, wybrane napoje nie będą jednak podlegały tej opłacie. W ustawie cukrowej wyłączenia przewidziane zostały m.in. dla wyrobów akcyzowych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatów dla niemowląt, suplementów diety, wyrobów mlecznych, czy też napojów, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.

Podatek cukrowy – jak wyliczyć?

Na wysokość podatku składają się dwie części:

  1. Część stała – 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
  2. Część zmienna to 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Przy napojach zawierających kofeinę lub taurynę podatek wynosi 0,10 zł za w przeliczeniu na litr napoju. Maksymalna wysokość podatku cukrowego wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na litr napoju. Przykładowo podatek cukrowy od puszki popularnego napoju energetycznego o zawartości cukru 11 gram i 32 mg  kofeiny w 100 ml będzie wynosił 0,23 zł.

Terminy płatności podatku cukrowego i podmioty obowiązane do jego zapłaty

Podatnikami podatku cukrowego będą w szczególności podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzący sprzedaż detaliczną producenci lub importerzy napojów. Podatek będzie płatny do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie dotyczyć informacja w sprawie podatku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Formularz dotyczący Informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych (CUK-1)

W dniu 8 grudnia 2020 r. pojawiła się robocza wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla nowego formularza dotyczącego Informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych (CUK-1). Wzór został udostępniony na stronie portalu podatkowego https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml/#robocze. Już w rozliczeniu za styczeń 2021 trzeba będzie przedstawić zarówno dane dotyczące wysokości podatku cukrowego w podziale na poszczególne napoje (np. napoje, o zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub o zawartości w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju), ale również dane analityczne dotyczące ilości wystawionych faktur, czy też NIP nabywcy.

Autor: Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Tax Partner

NEWSLETTER