Pobudzenie innowacyjności polskiej produkcji poprzez ulgi podatkowe – artykuł w Utrzymanie Ruchu

21. 04. 2021
Artykuły,Ulgi

Do korzyści płynących z robotyzacji i automatyzacji gospodarki nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Z dużą pewnością można stwierdzić, że jest to czynnik odgrywający znaczącą rolę w poprawie konkurencyjności biznesu. Z tego względu naturalnym kierunkiem działań Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju jest pobudzenie inwestycji w maszyny i roboty automatyzujące produkcję w Polsce. W jaki sposób zachęca się polskie przedsiębiorstwa do robotyzacji? Poprzez wdrożenie ulgi podatkowej na robotyzację oraz ulgi na prototyp.

Co prawda poziom robotyzacji w Polsce wykazuje tendencję wzrostową, jednak w dalszym ciągu rośnie znacznie wolniej niż w innych krajach o podobnym stopniu rozwoju, takich jak Czechy czy Słowacja. Aby przyspieszyć ten proces i uzupełnić działanie funkcjonującej już ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), wejście w życie ulg na prototyp i robotyzację planowano na 1 stycznia 2021, jednak termin ten uległ przesunięciu. Obecnie przewiduje się, że z nowych ulg podatkowych będzie można skorzystać od połowy bieżącego roku. 

Mechanizmy działania nowych ulg będą bardzo zbliżone do znanego już mechanizmu ulgi B+R, zatem będą miały na celu wsparcie przedsiębiorców od strony kosztowej w podatku dochodowym. Można powiedzieć, że jest to jednocześnie zaleta, jak i wada – pomimo znajomego sposobu działania, planowane ulgi mogą budzić wątpliwości wśród przedsiębiorców szczególnie ze względu na liczne podobieństwa między nimi.

Na pytania dotyczące różnic między ulgą B+R a planowanymi ulgami na robotyzację i prototyp odpowiada Tax Manager Bartosz Mroczkowski w swoim artykule opublikowanym w najnowszym magazynu Utrzymanie Ruchu.

Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” to wyjątkowa publikacja branżowa, prezentująca aktualne zagadnienia w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych UR, sposobów diagnostyki i eksploatacji maszyn oraz redukcji awaryjności urządzeń. 

Magazyn to praktyczne kompendium wiedzy dla osób odpowiedzialnych za procesy utrzymania ruchu – na jego łamach omawiamy tematy związane m.in.:
– z optymalizacją maszyn i urządzeń,
– systemami automatyki i zabezpieczeń,
– bezpieczeństwem pracy,
– diagnostyką i profilaktyką utrzymania ruchu.

Kontakt z autorem:

Bartosz Mroczkowski
Tax Manager
+48 509 954 523
bartosz.mroczkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER