Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

21. 07. 2021
Podatki,VAT

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 lipca 2021 r., weszły w życie zmiany związane z nowymi oznaczeniami transakcji w JPK_V7. Dodatkowe zmiany w VAT związane są też z przyjęciem nowelizacji ustawy o VAT w związku z tzw. pakietem e-commerce.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane są prace nad nową strukturą JPK, uwzględniającą zmiany przepisów, oraz że dla rozliczeń podatku VAT za okresy od lipca do grudnia bieżącego roku podatnicy przesyłają pliki kontrolne z zastosowaniem aktualnych struktur JPK_V7.

Warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo Finansów wycofało się z części zapowiadanych wcześniej zmian. Poniżej prezentujemy zagadnienia, które uległy modyfikacjom względem projektu rozporządzenia opublikowanego w marcu 2021 r. Należy pamiętać, że zmianom uległy również zasady raportowania związane np. z paragonami oraz fakturami korygującymi.

Oznaczenie MPP

Rozporządzenie rezygnuje z obowiązku oznaczania kodem „MPP” transakcji dokonywanych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od tego, czy zastosowanie mechanizmu jest dobrowolne czy obligatoryjne. Jednocześnie, Resort Finansów nie opublikował nowej struktury JPK_V7 pozbawionej pól przeznaczonych dla tej informacji. Mimo to, Ministerstwo Finansów informuje, że używanie oznaczenia MPP na dotychczasowych zasadach może być stosowane i nie będzie podlegało karom za błędne wypełnienie deklaracji.

Oznaczenie TP

Rozporządzanie zdejmuje z podatników obowiązek oznaczania kodem „TP” dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami. Zrezygnowano także z zapowiadanego wcześniej progu 15 000 zł, powyżej którego oznaczenie „TP” miało być stosowane. Nadal stosuje się je do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, niezależnie od wartości.

Pakiet e-commerce

Rozporządzenie wprowadza zmiany związane z wejściem w życie tzw. pakietu e-commerce. Mimo, że same przepisy o handlu na odległość obowiązują od 1 lipca 2021 r., to wprowadzenie nowych kodów JPK_V7 nastąpi od stycznia 2022 r., wraz z wprowadzeniem nowej struktury pliku. W okresie od lipca do grudnia 2021 r. dla transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług elektronicznych będzie stosowane oznaczenie „EE”. Nowa schema JPK_V7 od stycznia 2022 r. wprowadzi nowe kody WSTO_EE (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz usług elektronicznych) oraz IED (dostawa przez interfejs elektroniczny) oraz usuwa wcześniejsze kody EE (usługi elektroniczne) oraz SW (sprzedaż wysyłkowa). Ponadto, operatorzy interfejsów elektronicznych, otrzymają nowe obowiązki ewidencyjne w zakresie niektórych transakcji zawieranych za pośrednictwem platformy. 

Ulga na złe długi

Od 1 stycznia 2022 r., w przypadku korzystania z ulgi na złe długi, wierzyciel będzie zobowiązany do wskazania terminu płatności faktury. W przypadku dokonania zapłaty przez dłużnika, wierzyciel ma obowiązek dokonać korekty in plus w podatku należnym. W tej sytuacji będzie zobligowany do podania daty zapłaty.

Arena Tax oferuje wsparcie w zakresie:

  • bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie VAT,
  • przygotowania deklaracji podatkowych oraz korekt,
  • szkoleń i warsztatów w zakresie raportowania JPK_V7,
  • zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie weryfikacji poszczególnych transakcji dla celów JPK_V7,
  • wsparcia w kontrolach i czynnościach sprawdzających z zakresu VAT.

Kontakt:

Żaneta Gryka
Tax Manager
+48 502 325 006
zaneta.gryka@arenaadvisory.com
NEWSLETTER