Opracowanie: Rebus sic stantibus i Vis maior

20. 04. 2020
Alert,Prawo

Klauzula rebus sic stantibus (łac. skoro sprawy przybrały taki obrót) – instytucja prawa cywilnego. W szerszym ujęciu rozumiana jako wszelkie koncepcje czy rozstrzygnięcia ustawowe, mające na celu zmianę pierwotnego stosunku zobowiązaniowego ze względu na nieoczekiwaną zmianę stosunków społecznych, towarzyszących powstawaniu tego zobowiązania.

Siła wyższa (łac. vis maior) – ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje. W kontaktach między przedsiębiorstwami siła wyższa zwykle uchyla odpowiedzialność za powstałą szkodę i nie pociąga za sobą zerwania kontraktu lub rozwiązania umowy, chyba że zawarto odrębne porozumienie.

 

Jak te dwie klauzule wpływają na sytuacje przedsiębiorców w czasach koronawirusa? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez zespół Arena Legal.

 

Pobierz opracowanie: Rebus sic stantibus & Vis maior

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

NEWSLETTER