Odpowiedź na podwójne opodatkowanie spółki komandytowej

3. 11. 2020
Szkolenia i konferencje

Według danych GUS na koniec 2019 roku do rejestru REGON było wpisanych 40,6 tys. spółek komandytowych (to ok. 7 proc. wszystkich spółek zarejestrowanych w Polsce), a dodatkowo ich liczba wzrosła aż o 13,3 proc. względem poprzedniego roku. Planowane na przyszły rok zmiany dotyczące podatku dochodowego CIT i spółek komandytowych (czyli tzw. podwójne opodatkowanie spółki komandytowej) dotkną w praktyce wszystkich tych przedsiębiorców.

Zmiany planowane przez rząd, które mają wejść w życie w maju 2021 roku, będą polegać na opodatkowaniu spółek komandytowych analogicznie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że spółki komandytowe będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 9 proc. lub 19 proc. od wygenerowanego dochodu. Dodatkowo, także wspólnicy sp.k. będą podlegali opodatkowaniu od dochodu (przypadającego analogicznie do udziału w zysku spółki).

Propozycja objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych wywołał ogromne kontrowersje wśród przedsiębiorców. Choć idea nałożenia podatku dochodowego na ten rodzaj spółek pojawiała się już kilka razy w ostatnich latach, wprowadzanie go w błyskawicznym trybie, w trakcie pandemii koronawirusa, budzi wiele emocji.

Zdając sobie sprawę, jak poważny skutek finansowy może mieć projektowana zmiana dla wielu działających w Polsce przedsiębiorców, zespół Arena Advisory przygotował odpowiedź na podwójne opodatkowanie spółek komandytowych.

Agenda webinaru: podwójne opodatkowanie spółki komandytowej

1.Projektowane zmiany w przepisach w zakresie spółek komandytowych i spółek jawnych;

  • Styczeń czy maj ? – moment obowiązywania przepisów.
  • Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych
  • Prawo do odliczenia podatku dla niektórych wspólników.
  • Wypłaty środków pieniężnych do spółki matki.

 

2.Czynności przygotowawcze – co można zrobić, żeby zniwelować skutki niekorzystnych zmian?

  • Co z ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej?
  • Kwestia zakumulowanego zysku.

 

3.Jeśli nie spółka komandytowa to co? – inne opcje prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Inne formy zapewniające jednokrotne opodatkowanie.
  • Podatek estoński.

Prelegenci:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych.

Bartosz Mroczkowski

Bartosz od wielu lat wspiera klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.

NEWSLETTER