Podczas niedawnych obrad Rady Europejskiej podjęta została decyzja o wprowadzeniu tzw. podatku od plastiku (ang. „plastic tax”). Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostaną zobowiązane do wprowadzenia do krajowych legislacji przepisów, na podstawie których za każdy kilogram plastikowych opakowań, który nie został poddany recyklingowi państwo członkowskie zapłaci 80 eurocentów podatku.

 

Podatek od plastiku ma być wprowadzony i stosowany już od 1 stycznia 2021 r. Inicjatywa została uzgodniona w ramach Wieloletnich Ram Finansowych, czyli unijnej perspektywy finansowej na kolejne lata oraz w ramach umowy naprawczej w celu wsparcia państw członkowskich w walce z pandemią COVID-19, a dochody z podatku mają trafiać bezpośrednio do budżetu UE.

 

Chociaż do tej pory wiele szczegółów zaproponowanego rozwiązania pozostaje niejasnych, już teraz wiadomo, że państwa członkowskie będą miały dużą swobodę we wdrażaniu narzędzi do zbierania środków, które mają zostać przekazane do UE.

 

Decyzja Rady Europejskiej spotkała się z szeroką krytyką ze strony producentów opakowań plastikowych. Wprowadzenie takiego podatku może dla nich oznaczać konieczność podwyższenia cen swoich produktów lub kosztowne zmiany w procesach produkcyjnych. Jest to jednak dobra wiadomość dla podmiotów z branży recyklingowej, które bezpośrednio skorzystają na tym rozwiązaniu. Można się bowiem spodziewać, że duża część przedsiębiorców zdecyduje się na zwiększenie wykorzystania tworzyw przetwarzalnych.

 

Polski ustawodawca nie przedstawił jeszcze założeń do projektów wprowadzenia podatku od plastiku do krajowego systemu prawnego. W pierwszej kolejności musimy bowiem poczekać na ostateczne brzmienie przepisów unijnych.

 

Pod poniższym linkiem można znaleźć podsumowanie spotkania Rady Europejskiej z 21 lipca 2020 r., na którym pojawiła się zapowiedź tzw. podatku od plastiku:

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf

 

Unia Europejska już nałożyła na państwa członkowskie zobowiązania związane z ponownym przetwarzaniem odpadów. Przykładowo Polska zobowiązana jest do osiągnięcia do końca 2020 r. około 50% poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Do 2030 r. powinniśmy przetwarzać już nawet 80% niektórych surowców.

 

Autor: Katarzyna Prus, Senior Tax Consultant