COVID-19: Najważniejsze akty prawne opublikowane w związku z epidemią

24. 04. 2020
Alert

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. My wybraliśmy te, które w największym stopniu odnoszą się do przedsiębiorców, dodając także słowa i frazy kluczowe dla każdego aktu.

 

Tarcza Antykryzysowa 1.0

 

umorzenia i odroczenie składek ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowania wynagrodzeń z Wojewódzkich Urzędów Pracy, dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę, mikropożyczki 5000 zł, dofinansowanie z PFRON, wydłużenie czasu na zapłatę zaliczki PIT, przesunięcie terminu zapłaty CIT i PIT, przedłużenie terminu wdrożenia nowego JPK, przedłużenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych, przedłużenie terminu zgłoszenia przelewu dokonanego na rachunek spoza tzw. „białej listy”, zawieszenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych, retrospektywne rozliczenie straty z działalności, zniesienie opłaty prolongacyjnej ZUS, zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych,

 

⇒Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

⇒Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR)

 

Tutaj można dodatkowo zapoznać się z opracowaniem najważniejszych elementów Tarczy 1.0, przygotowanym przez zespół Arena Advisory.  ♦ LINK ♦

 

 

Czy masz szansę na otrzymanie wsparcia?

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Zmiany w zakresie Tarczy 1.0:

 • wymiar czasu pracy może zostać obniżony maksymalnie do 20%,
 • skrócono okres zakazu wypowiadania umów  o pracę w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do 3 miesięcy (z 6 miesięcy),
 • Wprowadzenie możliwości otrzymania świadczenia postojowego do 3 razy,
 • zwolnienia ze składek ZUS do 49 pracowników (wcześniej do 9) w wysokości 50%,
 • możliwość uzyskania mikropożyczki dla samozatrudnionych.

 

⇒Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

Ułatwienia w realizacji programów operacyjnych:

 

 • uznanie za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
 • wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność,
 • wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności,
 • uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach

 

⇒Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Pobierz opracowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0  zawierające najważniejsze informacje  ♦ LINK ♦

 

Tarcza Finansowa – pożyczki, gwarancje i poręczenia BGK, PFR i ARP

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 • Pożyczki POIR
 • Gwarancje de minimis
 • Gwarancja Biznesmax z dotację
 • Gwarancja de minimis

 

Tarcza Agencji Rozwoju Przemysłu:

 • leasing operacyjny z karencją w spłacie,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

 

Polski Fundusz Rozwoju dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich przedsiębiorstw:

 • finansowanie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • umorzenie pożyczki (do wysokości 75% dla MŚP),
 • możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • dodatkowe 50% subwencji na pożyczkę w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (dla mikrofirm),

 

Polski Fundusz Rozwoju dla dużych firm:

 • finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji,
 • finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych,
 • finansowanie inwestycyjne.

 

⇒Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

⇒Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

 

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą zawierającą podsumowanie Tarczy Finansowej  ♦ LINK ♦

NEWSLETTER