Mechanizm Pay and Refund – jakie obowiązki mogą zostać nałożone na podmioty z branży farmaceutycznej? – artykuł dla KierunekFarmacja.pl

6. 05. 2022
Artykuły

Od początku roku obowiązuje w Polsce nowa zasada na gruncie WHT – mechanizm obowiązkowego poboru podatku u źródła (tak zwany mechanizm „pay and refund”).

Wprowadzenie tego mechanizmu oznacza, że dokonując płatności na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, polskie spółki (jako płatnicy) będą – co do zasady – zobowiązane do poboru WHT (od nadwyżki płatności ponad 2 mln zł) według standardowej stawki WHT (np. 20% dla odsetek i 19% dla dywidend), czyli bez możliwości zastosowania zwolnień i preferencyjnych stawek tego podatku, wynikających z przepisów krajowych bądź umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wpływ mechanizmu Pay and Refund na branżę farmaceutyczną omawiają na portalu KierunekFarmacja.pl doradcy podatkowi Łukasz Kumkowski oraz Agnieszka Karczewska.

Link do artykułu: Mechanizm Pay and Refund – jakie obowiązki mogą zostać nałożone na podmioty z branży farmaceutycznej?

Kontakt z autorem:

Łukasz Kumkowski
Tax Manager
+48 572 295 956
lukasz.kumkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER