Kontrole podatkowe a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i trendy.

23. 11. 2020
Podatki,Szkolenia i konferencje

Webinar: Kontrole podatkowe a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i trendy. Jak możemy się do nich przygotować?

Spadek dochodów budżetowych spowodowany epidemią COVID-19 może wymusić konieczność zapewnienia przez Krajową Administrację Skarbową dodatkowych wpływów podatkowych. Może wzrosnąć udział kontroli celno – skarbowych dotyczących np. dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju czy Tarcz Antykryzysowych, a także WHT czy cen transferowych. Według ekspertów, podatnicy będą typowani jeszcze precyzyjniej dzięki najnowszym narzędziom dostępnym organom podatkowym.

 

Ponadto, ze względu na upływające terminy przedawnień zobowiązań podatkowych, jesień to zazwyczaj czas wzmożonych kontroli podatkowych. W związku z epidemią COVID-19, zawieszone na wiosnę kontrole i postępowania – które w praktyce spowodowały również wydłużenie terminów przedawnienia zobowiązań –  zostały znów podjęte, a urzędnicy już przystąpili do weryfikacji środków pomocy przyznanych przedsiębiorcom.

 

Wraz ze zmianami gospodarczymi, również obszary zainteresowania organów ulegają przeobrażeniu. Zwiększenie zakresu danych jakimi dysponuje administracja skarbowa oraz udostępnienie narzędzi ułatwiających ich efektywną analizę pozwala na wytypowanie nowych obszarów, w których istnieje największe prawdopodobieństwo istnienia nieprawidłowości.

Zapraszamy na webinar: Kontrole podatkowe a tarcze antykryzysowe. Aktualne zmiany i trendy. 

Termin: 10 grudnia 2020 r., start godz. 10:30

Niewątpliwie w najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonych kontroli podejmowanych przez fiskusa. Jak się do nich przygotować? Jakie branże są szczególnie na nie narażone? Czy kontrolującym będą przysługiwać jeszcze bardziej restrykcyjne uprawnienia? Między innymi na powyższe pytania odpowiedzą doradca podatkowy Agata Czerniak oraz doradca podatkowy Dawid Zarębski. Omówione zostaną także aktualne i spodziewane trendy w kontrolach i postępowaniach podatkowych.

Agenda webinaru:

 1. Aktualne trendy w zakresie kontroli i postępowań podatkowych
 • Zasady typowania do kontroli oraz zmiany kryteriów kwalifikacji kontrolowanych obszarów określone przez Ministerstwo Finansów i KAS.
 • Popularne obszary kontroli – czyli co najczęściej weryfikują organy podatkowe.
 • Branże szczególnie narażone na kontrole.

 

 1. Na co należy zwrócić uwagę w kontekście potencjalnej kontroli i jak można się do niej przygotować?
 • Praktyka organów podatkowych w zakresie wszczynania i prowadzenia kontroli / postępowań oraz rola pełnomocnika.
 • Dokumenty i procedury ograniczające ryzyko podatkowe.

 

 1. Nowe obowiązki podatkowe oraz planowane zmiany w zakresie kontroli i postępowań
 • Zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych – wyspecjalizowane urzędy podatkowe;
 • Obowiązek publikacji polityk podatkowych przez największych podatników i ich wpływ na kontrole podatkowe.
 • Planowane rozszerzenie uprawnień fiskusa i wprowadzenie prekluzji dowodowej.

Prelegenci:

Agata Czerniak
Doradca podatkowy

Agata brała udział w licznych projektach z zakresu innowacyjności (IP Box oraz B+R) w szczególności dla branży technologicznej i finansowej. Zajmuje się także kompleksowym doradztwem w kwestiach podatkowych, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym cen transferowych, a także zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. Doradzała w trakcie wielu kontroli podatkowych i skarbowych, reprezentując klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, m.in. w sporach podatkowych dotyczących usług pośrednictwa finansowego oraz instrumentów finansowych, a także czynności sprawdzających z zakresu ulg podatkowych.

Dawid Zarębski
Doradca podatkowy | Radca prawny

Dawid posiada ponad 12-letnie, bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.

NEWSLETTER