Serdecznie zapraszamy do rejestracji na cykl wydarzeń podatkowych organizowanych przez Grupę Arena Advisory. Wszystkie webinaria są bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje rejestracja i weryfikacja zgłoszeń. Szczegółowe opisy wydarzeń wraz z agendami poniżej.

Ceny transferowe i dokumentacja w 2022 roku

11 maja, godzina 10:00

Za nami pierwsza połowa roku, wydłużone terminy w zakresie sprawozdań finansowych oraz na złożenie CIT-8, co natomiast dzieje się w obszarze cen transferowych?

W ostatnim czasie obserwujemy wprowadzanie przez ustawodawcę co raz to nowszych przepisów w obszarze prawa podatkowego. Nowelizacje nie ominęły również cen transferowych. Wskutek wprowadzonych zmian, podatnicy muszą zmierzyć się m.in. z nowym wyzwaniem jakim są pośrednie transakcje rajowe oraz badaniem kim jest rzeczywisty właściciel kontrahentów. Nie należy także zapominać o tym, że rok 2021, podobnie jak rok 2020, był okresem pandemii COVID-19, która nie jest obojętna dla cen transferowych.

Jak zatem wygląda sytuacja terminów na wypełnienie obowiązków? Co nowego zostało wprowadzone w cenach transferowych za rok 2021? Co zmienił „Polski Ład” oraz na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu transakcji w bieżącym roku podatkowym (m.in. w zakresie pośrednich transakcji rajowych) opowiedzą specjaliści z zakresu Cen Transferowych: Justyna Żbikowska, Aleksandra Garbacz oraz Wiktor Gołąbek.

Agenda:

 • O jakich obowiązkach i terminach w zakresie cen transferowych za rok 2021 należy pamiętać i dlaczego nie warto zwlekać z tym tematem.
 • Mini podsumowanie najważniejszych dokumentów związanych z cenami transferowymi jakie pojawiły się w ostatnim półroczu.
 • Pośrednie transakcje rajowe, czyli rzeczywisty właściciel kontrahenta –  nowy obowiązek dla podatników. Co oznacza w praktyce i z czym musi zmierzyć się podatnik.
 • Kontrola w cenach transferowych – statystyka i praktyka.
 • Co przyniósł  „Polski Ład”, czyli co nowego czeka podatnika w zakresie cen transferowych za rok 2022.

Grupy VAT i inne zmiany w podatku VAT 2022

12 maja, godzina 10:00

Szybko zmieniająca się rzeczywistość podatkowa sprawia, że co raz trudniej nadążyć za nowościami, które zmieniają sposób prowadzenia dotychczasowych rozliczeń. Nie inaczej jest z podatkiem VAT. Postępująca digitalizacja i wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych trwale zmienią oblicze tego podatku. Czy grupy VAT na stałe wpiszą się w obraz polskiego systemu podatku VAT? Czy planowane uproszczenia i cyfryzacja usprawnią rozliczanie VAT? Czy nowe przepisy ułatwią prowadzenie dotychczasowych rozliczeń VAT w przedsiębiorstwach? O wszystkim dowiecie się Państwo z webinaru prowadzonego przez ekspertów Arena Advisory, w którym porozmawiamy o kluczowych zmianach w podatku VAT.

Agenda:

 1. Grupy VAT – warunki utworzenia, korzyści i wady rozwiązania dla grup kapitałowych
 2. e-Faktury (KSeF)
 • planowane zmiany w zakresie nowego sposobu fakturowania w Polsce
 • praktyczne aspekty procesu e-fakturowania według nowych zasad
 • korzyści płynące z e-fakturowania
 1. Pakiet Slim VAT-3
 • poprawa płynności finansowej firm
 • zmiany w VAT w obrocie międzynarodowym
 • szerszy zakres zwolnień z VAT
 • mniej korekt i prostsze fakturowanie
 • obniżenie sankcji VAT
 1. Pozostałe wybrane zmiany w podatku VAT

Spółka na podatku estońskim – czyli „tani” fundusz inwestycyjny dla polskich przedsiębiorców

17 maja, godzina 11:00

CIT Estoński to reżim opodatkowania, który został wprowadzony do polskiego porządku prawnego z początkiem 2021 r. W pierwszej swoje j wersji reżim ten nie zyskał jednak na popularności. Druga odsłona przepisów CIT-u Estońskiego pojawiła się z początkiem 2022 r. i jest coraz bardziej popularna wśród polskich przedsiębiorców. Praktyczne spotkanie pokazujące wady i zalety wdrożenia CITu Estońskiego poprowadzą Bartosz Mroczkowski i Rafał Dubiel.

Agenda:

 1. CIT Estoński – nowy reżim opodatkowania – kto powinien się zainteresować ?
 2. Warunki skorzystania z „estońskiego CIT” (z uwzględnieniem uproszczeń wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”).
 3. Podstawowe zasady kalkulacji zobowiązań podatkowych:
  • Podstawa opodatkowania;
  • Efektywna stawka opodatkowania i mechanizm jej wyliczania.
 4. Relacje między wspólnikiem a spółką na podatku estońskim
 1. Termin płatności „estońskiego CIT”.
 2. Obowiązki formalne zw. z „estońskim CIT” – zawiadomienia, deklaracje, oświadczenia i obowiązki informacyjne.
 3. Utrata prawa do korzystania z „estońskiego CIT” – na co należy uważać.
 4. Podsumowanie korzyści związanych z wyborem „estońskiego CIT”.
 5. Podsumowanie zagrożeń związanych z wyborem „estońskiego CIT”.

Niekorzystne zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym – kiedy i do jakiej wysokości możesz odpowiadać za błędne rozliczenia podatkowe?

19 maja, godzina 11:00

W Sejmie złożony został projekt ustawy zmieniającej kodeks karny skarbowy istotnie zaostrzający kurs wobec podatników. Czy wiesz, że będziesz mógł odpowiadać karnie za przedawnione lata podatkowe? Nie zawsze będziesz mógł złożyć czynny żal, który do tej pory zwalniał z odpowiedzialności. Zgodnie z ostatnimi zmianami w KKS, maksymalna wysokość nakładanej mandatem grzywny wzrosła o 250%. Równocześnie, z roku na rok rośnie liczba obowiązków raportowych, których niewypełnienie jest obarczone odpowiedzialnością osobistą m.in. członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych.

Co eksperci Arena Tax rekomendują w celu minimalizacji ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej, co się zmieni i jaki będzie mieć to wpływ na podejmowane decyzje biznesowe – na to pytanie odpowiedź poznają Państwo już 19 maja. Zapraszamy na webinarium poświęcone planowanym zmianom, ich wpływie na działalność biznesową oraz praktycznym sposobom ograniczenia ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za kwestie podatkowe w firmie. Webinar poprowadzą doradcy podatkowi Przemysław Roszkowski i Dawid Zarębski.

Agenda:

Obszerna nowelizacja kodeksu karnego skarbowego (rząd planuje przyjąć zmiany w II kwartale 2022 roku):

Co to oznacza dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych?

– m.in. ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu,

– zmiany w przepisach w zakresie przedawnienia – Czy wiesz, że możesz odpowiadać karnie za przedawnione lata podatkowe?

– obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej nawet do 10 lat (5 lat po przedawnieniu zobowiązania podatkowego),

– sąd karny nie będzie już czekać na wyniki postępowania podatkowego,

– nowe rodzaje przestępstw oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej, w tym za samo niewpłacenie podatku w terminie,

– stosowanie nowych przepisów KKS do wykroczeń skarbowych i przestępstw skarbowych (w zakresie przedawnienia) popełnionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Jak możemy Ci pomóc – jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej?”

Sprzedaż towarów w Internecie: jak wykorzystać ulgi podatkowe | Dyrektywa unijna OMNIBUSnowe obowiązki dla przedsiębiorców w e-commerce.

24 maja, godzina 10:00

Handel internetowy z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Obecnie każda większa marka, która chce dotrzeć do jak najszerszego grona klientów musi umożliwiać zakup swoich towarów lub usług przez Internet. Powyższe wiąże się z ponoszeniem coraz większych kosztów, m.in. na założenie i utrzymanie funkcjonalnych platform internetowych za pomocą których można prowadzić sprzedaż.

Obowiązujące przepisy podatkowe pozwalają częściowo sfinansować powyższe koszty ulgami podatkowymi. Jednocześnie w niektórych przypadkach handel za pośrednictwem Internetu umożliwia znacząco obniżyć bieżące zobowiązania podatkowego. W ramach naszego webinaru przybliżmy Państwo w jaki sposób wykorzystać regulacje podatkowe do obniżenia kosztów prowadzenia działalności w Internecie.

Z drugiej strony, od 28 maja 2022 r. zaczyna obowiązywać pro-konsumencka dyrektywa unijna OMNIBUS.

Dyrektywa jest skierowana do podmiotów zajmujących się sprzedażą – zarówno stacjonarnie, jak i on -line.
Obecnie mamy projekt ustawy wdrażającej. Nakłada ona szereg obowiązków (np. dostosowanie swoich procedur, narzędzi, regulaminów) do wymogów ustawy.
 
Nowe obowiązki będą dotyczyć:
•    zmian w zakresie informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi, promocjach cenowych i reklamie tych promocji;
•    prezentacji informacji o plasowaniu ofert (obowiązki platform handlowych);
•    pozyskiwania, weryfikować, moderowania i prezentowania opinii konsumentów;
•   zmiany regulaminów sklepów internetowych.
 
Niezależnie od dyrektywy Omnibus zmienia się ustawa o prawach konsumenta – nakłada nowe obowiązki na firmy handlujące w sieci. W ramach wydarzenia przedstawimy założenia Dyrektywy oraz nowe obowiązki sprzedawców internetowych, które wynikają z jej wejścia w życie.

Agenda:

Część I – Ulgi podatkowe

Ulga IP Box

 • Czym jest ulga IP Box i jak może wykorzystać ją przedsiębiorca aktywny w Internecie?
 • Warunki i zasady skutecznego wdrożenia ulgi  – dlaczego zwiększenie zaangażowania w sprzedaż w Internecie może znacząco zmniejszyć ogólne zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy.
 • Praktyczne przykłady obniżenia zobowiązań podatkowych.

Ulga B+R

 • Czym jest ulga B+R i dlaczego warto o niej pomyśleć przy organizacji sprzedaży przez Internet.
 • Warunki i zasady skutecznego wdrożenia ulgi B+R u przedsiębiorcy budującego własną platformę sprzedaży przez Internet.
 • Praktyczne przykłady obniżenia zobowiązań podatkowych.

Część II – Dyrektywa OMNIBUS

Podstawy prawne: krótko o Dyrektywie Omnibus, Dyrektywie o ochronie konsumenta na rynku treści cyfrowych oraz zmianach w polskim prawie

 • Ustawa o prawach konsumenta
 • Ustawa o cenach
 • Ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych

Wpływ nowego prawa na branże e-commerce

Zmiany kodeksu cywilnego – rękojmia i wady

Kogo dotyczą zmiany?

 • Platformy internetowe
 • Sklepy internetowe

Obowiązki sprzedawców internetowych

 • Obowiązki informacyjne wobec konsumentów
 • Regulaminy i umowy
 • Rękojmia za wady i odstąpienie od umowy

Treści cyfrowe

 • Zgody konsumenta na przesyłanie treści przed upływem terminu na odstąpienie od umowy
 • Opinie konsumentów – jak uniknąć nieuczciwych praktyk rynkowych?

Zgodność towaru z umową

 • Odpowiedzialność sprzedawcy towaru zawierającego treści cyfrowe
 • Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 • Plasowanie ofert

Ceny, obniżki, promocje

 • Jak się ustrzec przed zarzutem stosowania tzw. Podwójnej jakości?
 • Jak informować o zmianach cen
 • Dane osobowe konsumentów

 Kary administracyjne i odpowiedzialność za naruszanie przepisów