Informacja prawna MGI Worldwide

MGI Worldwide jest wiodącą międzynarodową siecią oddzielnych i niezależnych firm księgowych, prawnych i konsultingowych, które posiadają licencję na używanie „MGI” lub „członek MGI Worldwide” w związku ze świadczeniem profesjonalnych usług dla swoich klientów. MGI Worldwide jest nazwą marki odnoszącej się do grupy członków MGI-CPAAI, spółki z ograniczoną gwarancją i zarejestrowanej na Wyspie Man pod numerem rejestracyjnym 013238V, którzy zdecydowali się zrzeszać jako sieć zgodnie z definicją IFAC (IESBA) i zasadami UE. MGI Worldwide jest podmiotem niepraktykującym i nie świadczy profesjonalnych usług na rzecz klientów. Usługi są świadczone przez firmy członkowskie MGI Worldwide. Każda firma członkowska jest odrębnym podmiotem i ani MGI Worldwide ani żadna z firm członkowskich nie ponosi odpowiedzialności za działania, usługi oraz zaniechania innych firm członkowskich.

Więcej informacji: https://www.mgiworld.com/legal