I Forum Pracodawców Stomatologii – Prelekcja Arena Advisory

22. 11. 2021
Podatki,Szkolenia i konferencje

Wydarzenia branżowe to dla Arena Advisory doskonała okazja do podzielenia się wiedzą z przedstawicielami poszczególnych sektorów oraz wsparcie polskiego biznesu od strony merytorycznej. Nasi doradcy podatkowi współpracują z wieloma organizacjami, specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz stowarzyszeniami, które zapewniają przedsiębiorcom dostęp do rzeczowych informacji i najnowszych rozwiązań. Z przyjemnością możemy ogłosić nawiązanie współpracy ze Związkiem Pracodawców Stomatologii, który zrzesza ponad 600 lekarzy i 85 podmiotów.

 Do zasadniczych celów, jakie realizuje Związek Pracodawców Stomatologii zaliczają się:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów;
  • zwiększenie konkurencyjności i efektywności biznesowej oraz podniesienia jakości usług świadczonych przez podmioty zrzeszone w związku;
  • promowanie wśród członków związku zasad etyki i kultury przedsiębiorczości.

Cieszymy się na współpracę z partnerem, który dąży rozwoju sektora oraz podwyższania standardów przedsiębiorczości. Są to cele łączące się z misją Arena Advisory, jaką jest ciągłe wspieranie przedstawicieli biznesu oraz dopasowywanie najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych dla poszczególnych grup zawodowych. Dzięki współpracy z ZPS, będziemy mogli podzielić się wiedzą oraz wskazówkami z grupą zainteresowanych pracodawców.

I Forum Pracodawców Stomatologii

20 listopada 2021 w hotelu Sielanka nad Pilicą odbyło się I Forum Pracodawców Stomatologii. Wydarzenie miało na celu zrzeszenie polskich przedsiębiorców z sektora, zapewnienie im dostępu do rzetelnych informacji branżowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń. W trakcie wydarzenia poruszone zostały tematy z różnorodnych dziedzin: począwszy od rozwiązań z zakresu oprogramowania, poprzez wady i zalety sprzedaży praktyk stomatologicznych dużym graczom korporacyjnym, aż po szanse i zagrożenia podatkowe dla branży związane z Polskim Ładem.

Wsparcie podatkowe dla pracodawców stomatologii

Na I Forum Pracodawców Stomatologii nie zabrakło przedstawicieli Arena Advisory, którzy wygłosili prelekcję podatkową dla przedstawicieli branży medycznej. O szansach i zagrożeniach, które niesie dla branży stomatologicznej Polski Ład, oraz wielu innych tematach rozmawiali licencjonowani doradcy podatkowi: Łukasz Kumkowski oraz Bartosz Mroczkowski.

Agenda wystąpienia:

  1. Zmiany w zakresie obliczenia i odliczenia składki zdrowotnej;
  2. Polski Ład a podatek dochodowy według skali / podatek liniowy;
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w świetle Polskiego Ładu;
  4. Zmiany w zakresie karty podatkowej;
  5. Wpływ Polskiego Ład na sytuację pracowników;
  6. CIT estoński a Polski Ład;
  7. Spółka z o.o. lub inne spółki zamiast indywidualnej działalności.
NEWSLETTER