Od 2025 r. będzie obowiązywała nowa, autonomiczna definicja budowli i budynku na gruncie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Motywacją do zmiany stał się przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. (Sygn. Akt SK 14/21), w którym uznał, że definicja budowli jest niekonstytucyjna. Wprowadzenie zmian było niezbędne, a podczas opracowywania koncepcji pojawiło się wiele pomysłów. Jakie są efekty ostatecznych decyzji?

Czy faktycznie możemy mówić o fiskalnym status quo?

Kto skorzysta na nowej definicji?

W jakich obszarach nadal mogą pojawiać się wątpliwości?

Jakie wyzwania czekają na podatników w 2025 r.?

Na te, jak również inne pytania odpowiemy podczas najbliższego webinarium, na którym zaprezentujemy projektowane przepisy.

Uczestnictwo w szkoleniu będzie doskonałą okazją do zapoznania się z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych m.in. w zakresie nowej definicji budynku i budowli. Pozwoli Państwu na zorientowanie się w skali obowiązków związanych z wpływem zmian na Państwa biznes.

Termin spotkania:

Czwartek, 11 lipca 2024 r. godzina 11:00.

Agenda spotkania „Podatek od nieruchomości – zmiana definicji budowli”:

  • Definicja budynku i budowli –  zmiany w przepisach.
  • Kategorie obiektów kwalifikowanych jako budowle –  co to takiego?
  • W jaki sposób ustawodawca wyeliminował wątpliwości w opodatkowaniu silosów, zbiorników i elewatorów?
  • Nowe zasady opodatkowania obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).
  • Opodatkowanie garaży wielostanowiskowych.
  • Co ustawodawca zmienił przy okazji?
  • Jakie obowiązki czekają na podatników w 2025 r. w związku ze zmianami legislacyjnymi?

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

  • członków zarządu,
  • pracowników działów finansowo-księgowych,
  • dyrektorów finansowych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowyRadca prawny

Agata specjalizuje się w doradztwie podatkowym związanym z obsługą procesów restrukturyzacyjnych tj. fuzje i przejęcia (M&A), podziały, przekształcenia, aporty, sprzedaże przedsiębiorstw, a także udziałów w spółkach kapitałowych oraz planowaniu podatkowym.
Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, PCC, PON dla przedsiębiorców m.in. z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, produkcyjnej, budowlanej jak również nieruchomościowej. Agata jest autorem komentarzy prasowych, artykułów, a także publikacji o tematyce podatkowej. Jest współautorem publikacji Zamknięcie roku 2021 (Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa 2021).
Wieloletni wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dużej spółce audytorskiej a także w kancelariach prawnych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Łukasz specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatków CIT, PIT, VAT, PCC, a także PON na rzecz podmiotów m.in. z branży informatycznej, produkcyjnej, leasingowej i finansowej. W swojej pracy zawodowej uczestniczy również w projektach w obszarze kompleksowych audytów podatku od nieruchomości. Ponadto wspiera klientów w zakresie wdrażania ulg podatkowych, takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulga na innowacyjnych pracowników. Brał udział w przeglądach podatkowych w zakresie podatku CIT.
Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.