Estoński CIT (formalnie – ryczałt od dochodów spółek) jest alternatywną metodą opodatkowania dochodów, dostępną w ramach polskiego systemu CIT już od 2021 r. Większe zainteresowanie estońskim CIT pojawiło się jednak dopiero w 2022 r. na skutek korzystnych zmian przepisów, w ramach których zniesiono niektóre wymogi i ograniczenia.

Ze względu na liczne zalety, każde przedsiębiorstwo o nieskomplikowanej strukturze korporacyjnej powinno przynajmniej rozważyć możliwość stosowania tej formy opodatkowania. Przede wszystkim należy porównać obciążenia podatkowe z „klasycznym CIT” by przekonać się, czy w danym przypadku zmiana zasad rozliczeń przyniesie wymierne korzyści.

Podczas webinaru przedstawimy Państwu w zwięzły i prosty sposób podstawowe informacje na temat estońskiego CIT. W szczególności omówimy, kto może korzystać z tej formy opodatkowania, czy musi spełniać jakieś warunki, co i kiedy podlega opodatkowaniu oraz jakie są wady i zalety w porównaniu do CIT rozliczanego na zasadach ogólnych. Zdobyta podczas webinarium wiedza pozwoli Państwu ponownie spojrzeć na finanse Państwa firmy od strony podatkowej.

Termin spotkania:

Czwartek 27.06.2024 r. godz. 11:00

Agenda spotkania: „Odkryj korzyści estońskiego CIT dla swojej firmy”:

Podczas webinarium zostaną omówione m. in. takie zagadnienia takie jak:

 • Estoński CIT – kto powinien się zainteresować?
 • Warunki korzystania z estońskiego CIT.
 • Zasady opodatkowania (przedmiot i podstawa opodatkowania, terminy płatności).
 • Efektywna stawka opodatkowania i mechanizm jej wyliczania.
 • Obowiązki formalne – zawiadomienia, deklaracje, oświadczenia i obowiązki informacyjne.
 • Utrata prawa do korzystania z estońskiego CIT – na co należy uważać?
 • Podsumowanie korzyści.
 • Podsumowanie ryzyka.

Odbiorcy szkolenia:

Webinarium przeznaczone jest dla osób szukających alternatywy dla opodatkowania dochodów z działalności – w tym:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • właścicieli spółek a także
 • dyrektorów finansowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych oraz
 • innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku dochodowego z działalności gospodarczej.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim. Podczas rejestracji prosimy o korzystanie ze służbowego adresu email.

Prelegenci:

Doradca podatkowy

Bartosz od wielu lat wspiera swoich klientów w zakresie doradztwa podatkowego, przede wszystkim przy transakcjach restrukturyzacyjnych, obejmujących przejęcia, połączenia, podziały oraz transfery aktywów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, planowania podatkowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania i koordynacji projektów typu due diligence. Bartosz prowadzi także projekty z obszaru implementacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP Box oraz ulgi na nowe inwestycje. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku CIT, PIT, VAT oraz PCC. Obsługuje firmy z różnych branż, m.in.: IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej oraz finansowej.
Bartosz uczestniczy jako prelegent w ogólnopolskich kongresach i warsztatach. Jest autorem komentarzy prasowych, artykułów i publikacji o tematyce podatkowej.

Project Tax Manager

Rafał specjalizuje się w planowaniu podatkowym, restrukturyzacjach działalności gospodarczej (w szczególności dla grup kapitałowych), przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz bieżącym doradztwie podatkowym. Posiada doświadczenie w zakresie podatków CIT, PIT, VAT oraz PCC m.in dla podmiotów z sektora IT, finansowego oraz nieruchomości. Doświadczenie to obejmuje m.in. doradztwo w transakcjach międzynarodowych.
Rafał posiada również doświadczenie w realizacji projektów doradczych obejmujących zabezpieczanie transakcji pod kątem ryzyka podatkowego, kontrole i postępowania podatkowe, spory z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom należących do dużych grup kapitałowych.
Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Rafał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących polskich spółkach doradztwa podatkowego.