Zmiany w VAT

30. 08. 2019
Podatki

Kolejne zmiany w podatku VAT wprowadzają nową matryce stawek oraz możliwość wystąpienia o uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Zmiany te weszły w życie 1 listopada 2019 r., a zmiany dotyczące nowej matrycy stawek VAT będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

CO TO OZNACZA?

Zmieniony zostanie sposób identyfikacji towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

 • Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz
 • Aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Podatnicy uzyskają również pewność co do stosowania konkretnych stawek VAT. Dla niektórych grup produktów, stawki zostaną zmienione, np.:

 • dla owoców tropikalnych i cytrusowych stawka ma spaść do 5% z obecnie obowiązującej stawki 8%,
 • dla wszelkiego rodzaju pieczywa, łącznie z ciastkami, stawka została ujednolicona
  i wynosi 5%,
 • wszelkiego rodzaju książki, w tym w formie elektronicznej (e-booki), zostały objęte 5% stawką podatku,
 • dla owoców morza (m.in. homarów, krewetek, ostryg, małży) stawka została podniesiona do 23%.

 

DO CZEGO SŁUŻY WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA?

Za pomocą WIS można potwierdzić prawidłowość stosowanych stawek podatku VAT. Podatnicy już mogą występować z wnioskiem o wydanie WIS od 1 listopada 2019 r., należy jednak pamiętać, że WIS dotyczy stan prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. WIS jest wydawany w formie decyzji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług.

WIS będzie mogła być wykorzystana przez podatnika również na potrzeby inne niż określenie stawki właściwej dla danego towaru czy usługi, czyli na potrzeby np. opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W zakresie objętym WIS nie będą już wydawane interpretacje indywidualne. Jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi, wystąpienie o WIS będzie jedyną możliwością.

 

CO MOŻNA/NALEŻY ZROBIĆ?

 • Analiza i przegląd dotychczas stosowanych stawek VAT w odniesieniu do oferowanych usług i towarów oraz ewentualne zmiany w stawkach VAT.
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenie działu księgowości.
 • Działania. W razie wątpliwości lub chęci potwierdzenia stosowanych stawek w odniesieniu do poszczególnych towarów lub ich grup wystąpienie z wnioskiem o Wiążącą Informację Stawkową.

 

Na Państwa życzenie Grupa Arena Tax pomoże Państwu we wszystkich wymienionych powyżej działaniach. Wspólnie możemy przygotować Państwa działalność biznesową do nowych przepisów, zaoszczędzić czas przeznaczony na dostosowanie do zmian oraz możliwie jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie zostały udostępnione podatnikom.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
Tax Partner
+48 503 630 046
dominika.ramirez@arenaadvisory.com
NEWSLETTER