WHT. Pay and Refund – praktyczne ujęcie

7. 04. 2023
Podatki,Szkolenia i konferencje

Z początkiem stycznia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła (WHT). Aktualny kształt przepisów regulujących kwestie podatku u źródła i restrykcyjna praktyka organów podatkowych stanowią jedno z największych utrudnień w zakresie prawa podatkowego. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym doradcy podatkowi z Arena Tax omówią wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła (WHT) i Pay and Refund.

Termin spotkania:

Czwartek, 13 kwietnia 2023 r. godzina 11:00

Tematyka spotkania

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zdobycie praktycznych informacji na temat zwrotu podatku WHT. Wskażemy jak rozumieć należytą staranność w praktyce oraz przedstawimy praktyczne doświadczenia w kontaktach z organem właściwym w zakresie wszelkich spraw związanych z WHT. Omówimy dla Państwa również konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości w zakresie poboru WHT (w tym możliwe do zastosowania sankcje przez Organy podatkowe).

Agenda spotkania / WHT. Pay and Refund – praktyczne ujęcie

  1. Pobór WHT od 1 stycznia 2023 r.
  2. Oświadczenia WH-OSC i opinie o stosowaniu preferencji.
  3. Mechanizm Pay & Refund – zasady.
  4. Wniosek o zwrot WHT – kluczowe aspekty związane z jego składaniem.
  5. Postępowanie zwrotowe – omówienie jego przebiegu i praktyczne doświadczenia.
  6. Odpowiedzialność za nieprawidłowości przy poborze WHT – kluczowe aspekty.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do właścicieli, dyrektorów finansowych, księgowych firm produkcyjnych i handlowych, pracowników służb prawnych, jednostek zaangażowanych w procesy zakupowe i relacje z kontrahentami w podmiotach gospodarczych.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Łukasz Kumkowski

Radca prawny, Doradca podatkowy

Łukasz zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Łukasz pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017) oraz do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa o wymianie informacji z innymi państwami. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021).
Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Dawid Zarębski

Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolnych celno–skarbowych, kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych) oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym podmiotom krajowym i zagranicznym, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej.
Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki. Następnie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, doradzając klientom instytucjonalnym w zespołach prawa podatkowego w firmach konsultingowych, kancelariach prawnych oraz prowadząc własną praktykę prawną.
Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

NEWSLETTER