Digitalizacja w obszarze finansów i księgowości

Mamy doświadczenie we wdrażaniu digitalizacji w obszarze finansów i księgowości, koncentrując się na poniższych obszarach:

– automatyzacja zadań manualnych przez zastosowanie dedykowanych narzędzi dla większości procesów księgowych;

– cyfryzacja dokumentacji w obszarze obiegu dokumentów i ich archiwizacji (OCR), wdrożenie dedykowanych systemów autoryzacji dokumentów (np. Saldeo),

–  tworzenie polityk rachunkowości, planów kont, narzędzi raportowania managerskiego.