Czy to koniec taryfy ulgowej w zakresie strategii podatkowych?

16. 05. 2024
Podatki,Szkolenia i konferencje,Ulgi

Obowiązkowi publikacji informacji o strategii podatkowej podlegają podatnicy, których przychody przekroczyły równowartość 50 mln euro oraz grupy kapitałowe bez progu podatkowego. Za brak realizacji tego obowiązku podatnicy mogą podlegać m.in. karze grzywny do 250 tyś. zł

Dane Ministerstwa Finansów

Dziennik Gazeta Prawna w opublikowanym artykule „Bezzębne przepisy o strategiach podatkowych. Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd żadnej kary” na podstawie danych przekazanych gazecie przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że do 5 kwietnia 2024 r. nie została nałożona żadna kara pieniężna za niepoinformowanie urzędu skarbowego o stronie internetowej, na której została opublikowana informacja o strategii podatkowej.

Należy rozważyć, czy powyższe dane wskazują na ulgowe podejście urzędów skarbowych do tego wybranego tematu, czy też na niską dotychczas liczbę kontroli.

Ryzyko kontroli w 2024 r.

Organy podatkowe mogą wszczynać m.in. czynności sprawdzające. Mają one na celu weryfikację realizacji obowiązku przesłania do urzędu skarbowego informacji o adresie strony internetowej. Powinna ona zawierać informację o realizowanej strategii podatkowej przez zobowiązanych do tego podatników.

Warto przypomnieć, że za nieprzestrzeganie przepisów może grozić surowa kara pieniężna. Trudno przewidzieć, czy fiskus będzie stosował wobec podatników taryfę ulgową w kwestii weryfikacji tych obowiązków i ewentualnych kar za ich niewłaściwą realizację.

Prosta weryfikacja

Warto mieć na uwadze, że wypełnienie obowiązków z zakresu strategii podatkowej przez podatników jest stosunkowo proste do weryfikacji przez fiskusa. Urząd skarbowy po otrzymaniu zeznania podatkowego CIT podatnika, weryfikuje, czy podatnik przesłał informację o realizacji strategii podatkowej. Ministerstwo Finansów systematycznie publikuje wykazy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Uzyskany budżet sprawia, że są oni zobowiązanych do publikacji informacji o realizacji strategii.

Do kiedy należy opublikować dane?

Termin publikacji informacji o realizacji strategii i przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego linku do strony internetowej za 2022 r., dla podatników za rok podatkowy odpowiadający rokowi kalendarzowemu upłynął 31 grudnia 2023 r. Termin za 2023 r. upłynie 31 grudnia 2024 r. Warto dopełnić tego obowiązku już zawczasu.

Strategia podatkowa

Realizacja obowiązku z zakresu strategii podatkowej powinna w uproszczeniu obejmować określone informacje z zakresu rozliczeń podatkowych innych niż objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Powinny to być przykładowo:

  • stosowane przez podatnika procedury i procesy podatkowe;
  • szczegóły dotyczące zarządzania obowiązkami podatkowymi;
  • sposób realizacji obowiązków podatkowych w Polsce;
  • opis transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • opis planowanych działań restrukturyzacyjnych;
  • informacje o rozliczeniach podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową;
  • poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego.

Zawiłe przepisy? Eksperci Arena Tax rozwiążą każdy problem

Nasi Eksperci pomogą zaktualizować, zweryfikować, opisać i dobrać odpowiednie informacje w celu realizacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

Autorzy:

Dawid Zarębski
Radca prawny, Doradca podatkowy

Dawid posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi (w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i celno–skarbowych. Prowadził także postępowania kontrolne oraz postępowania sądowo – administracyjne. Partycypuje w bieżącym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. W szczególności w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza również w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz w zakresie MDR. Karierę zawodową rozpoczął w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradczych z Wielkiej Czwórki.


Michał specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz opodatkowania międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia Klienta przy realizacji obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Zajmuje się również sporządzaniem dokumentacji defense file, a także przeprowadzaniem przeglądów podatkowych due diligence. Uczestniczył w licznych projektach związanych z bieżącym doradztwem, reorganizacjami, compliance, kontrolami podatkowymi oraz postępowaniami. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Michał zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących firmach doradztwa podatkowego, a także w Ministerstwie Finansów. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.

NEWSLETTER