CIT w spółce komandytowej od maja 2021

15. 10. 2020
Podatki,Alert

Jednokrotne opodatkowanie spółek komandytowych przedłużone.

Kilka tygodni temu pisaliśmy, że spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT już od stycznia 2021 r. Najprawdopodobniej będzie jednak dodatkowy czas na przygotowanie do zmiany w przepisach.

 

Zgodnie z nieformalną informacją, udzieloną przez Ministra Finansów, przepisy mające objąć spółki komandytowe podatkiem dochodowym od osób prawnych mają zacząć obowiązywać począwszy od maja 2021 r. a nie jak początkowo zapowiadano od 1 stycznia 2021 r.

 

Jest to dobra informacja dla tych właścicieli spółek komandytowych, którzy nie planują zaakceptować faktu drastycznego wzrostu obciążenia podatkiem dochodowym swoich dochodów od przyszłego roku. Osoby te mają dodatkowe 4 miesiące na to żeby wdrożyć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

 

Fakt odroczenia wejścia w życie tych przepisów jest szczególnie istotny dla podmiotów, które oprócz zamiaru wdrożenia zmian reorganizacyjnych mających na celu zachowanie jednokrotnego opodatkowania, chcą również zaadresować kwestię osobistej odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Prawidłowe i bezpieczne wdrożenie reorganizacji umożlwiającej zachowanie jednokrotności opodatkowania wraz z zabezpieczeniem osobistego interesu właścicieli wymaga bowiem zazwyczaj znaczenie dłuższego czasu niż 2,5 miesiąca, które zostały do końca tego roku.

 

Wedle naszej oceny, kluczowe jest produktywne wykorzystanie najbliższych tygodni, na wybór odpowiednich rozwiązań dostosowanych do realiów biznesowych konkretnego przedsiębiorcy.

 

 

Zdając sobie sprawę jak poważny skutek finansowy może mieć projektowana zmiana dla wielu działających w Polsce przedsiębiorców, zespół Arena Advisory przygotował odpowiedź na opodatkowanie spółek komandytowych. Należy rozważyć możliwości pozostania przy jednokrotnym opodatkowaniu przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za potencjalne zobowiązania mogące powstać w związku z prowadzonym biznesem, na poziomie praktykowanym na rynku.

 

NEWSLETTER