Ceny transferowe – rekomendacje dla podatników

4. 03. 2020
Ceny transferowe

W dniu 3 marca w siedzibie Ministerstwa Finansów nasi przedstawiciele uczestniczyli w IX posiedzeniu Forum Cen Transferowych podczas którego zostały zaakceptowane rekomendacje dla podatników w zakresie stosowania metod cen transferowych oraz stosowania przepisów o restrukturyzacji.

O Forum Cen Transferowych

 

Forum jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych, działającym także w oparciu o procedurę opracowywania dokumentów grup roboczych.

 

Forum stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową, a podatnikami w zakresie cen transferowych. Forum przygotowuje rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. W pracach FCT biorą udział osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych, w tym przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką CT, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Dokumenty przyjęte przez Forum

Podczas IX posiedzenia Forum przedstawione do akceptacji zostały trzy dokumenty przygotowane przez Grupy robocze:

„Rekomendacje FCT dotyczące opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM)”,

„Rekomendacje FCT dotyczące opisu metody ceny odprzedaży”,

„Rekomendacje FCT dotyczące interpretacji i zakresu stosowania przepisów Rozdziału 4 Rozporządzenia TP (Restrukturyzacja)”, dotyczące

1.definicji restrukturyzacji,

2.badania zasadności wprowadzenia wynagrodzenia, w tym:

– identyfikacji faktycznych transakcji,

– badania przyczyn gospodarczych,

– analizy opcji realistycznie dostępnych,

– określenia skutków podatkowych faktycznych transakcji,

– oceny czy doszło do przeniesienia potencjału do generowania zysków.

3.metod wyceny wynagrodzenia.

Decyzją Forum powyższe dokumenty zostały zaakceptowane. Dokumenty te zostały opublikowane https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/dokumenty-forum-cen-transferowych/

Dokumenty Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów, może on jednak wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez Forum w pracach dotyczących usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

 

TP-R

Uczestnicy Forum zostali zapoznani ze statusem prac nad modyfikacjami schematu (struktury logicznej) oraz formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych (TPR) na 2019 rok. Zmodyfikowane wersje formularzy interaktywnych obowiązywać będą dla informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy (obrotowy) rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. Planowane jest także wydanie zestawienia pytań i odpowiedzi do formularzy TPR-C i TPR-P, mające na celu ułatwienie podmiotom powiązanym prawidłowe wypełnienie informacji o cenach transferowych i jej złożenie

Forum kontynuuje prace – zostały powołane nowe grupy robocze, których prace będą dotyczyły kolejnych zagadnień związanych z obowiązującymi przepisami o cenach transferowych, m.in. TPR. Z przyjemnością możemy poinformować, że Arena Tax nadal bierze aktywny udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach FCT opracowując rekomendacje.

Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Żmuda-Trzebiatowska
Tax Managing Partner
+48 503 631 355
joanna.zmuda@arenaadvisory.com
NEWSLETTER