CbC-P Obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów

21. 03. 2023
Ceny transferowe

Przypominamy o zbliżającym się upływie terminu na spełnienie jednego z obowiązków sprawozdawczych dotyczących cen transferowych tj. terminu na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P).

Obowiązek złożenia powiadomienia CbC-P ma jednostka, która:

  • wchodzi w skład grupy kapitałowej, której wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy oraz
  • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład i należy do grupy kapitałowej

a skonsolidowane przychody grupy, do której należy w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę

– 3 250 mln PLN (w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN)

lub

– 750 mln EUR (albo równowartość tej kwoty przeliczonej zgodnie z ustawowymi zasadami).

O czym należy powiadomić?

W powiadomieniu CbC-P jednostka informuje, że:

  • spółka sama jest jednostką dominującą lub jednostką wyznaczoną do przygotowania i złożenia informacji o grupie podmiotów dla całej grupy, albo
  • jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania Raportu CbC-R i w swoim Powiadomieniu wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony Raport CbC-R.

Do kiedy należy złożyć CbC-P?

Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Oznacza to, że jeżeli sprawozdawczy rok obrotowy grupy odpowiada kalendarzowemu tj. trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, termin na złożenie powiadomienia CbC-P upływa z dniem 31 marca 2023 roku.

Jak należy złożyć powiadomienie?

Powiadomienie CbC-P składa się wyłącznie w formie elektronicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Zespół Cen Transferowych i Wycen Arena Tax może Państwa wspomóc w przeprowadzeniu analizy obowiązku w zakresie złożenia formularza CbC-P oraz przygotować gotowy formularz do złożenia.

autor: Justyna Żbikowska-Sapko

Zapraszam do kontaktu:

Justyna Żbikowska-Sapko
Transfer Pricing & Valuations Manager
+48 515 405 489
justyna.zbikowska-sapko@arenaadvisory.com
NEWSLETTER