CBC-P należy złożyć do końca marca

26. 03. 2020
Ceny transferowe

Przypominamy, iż termin na złożenie powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CBC-P za 2019 rok upływa 31 marca 2020 r. Obowiązek dotyczy podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

W projekcie ustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej (stan na 26 marca 2020 r.) część terminów sprawozdawczych za 2019 r. została wydłużona. Niestety, termin na złożenie powiadomienia CBC-P pozostał bez zmian.

 

Jakie informacje obejmuje CBC-P?

W ramach powiadomienia CBC-P przekazywane są dane jednostki, która przekazuje informacje o grupie podmiotów jako całości – składającej tzw. raport CBC-R.
 
Kogo dotyczy CBC-P?

  1. Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P dotyczy podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.
  2. Obowiązek raportowania powstaje, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej przekroczą:
    • 3,25 mld PLN – dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie w walucie PLN,
    • lub 750 mln EUR (lub równowartość tej kwoty) – w pozostałych przypadkach.
  1. Jako grupę podmiotów rozumie się grupę kapitałową, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi tę grupę zasadami rachunkowości.

 
W jaki sposób należy złożyć powiadomienie CBC-P?

Formularze CBC-P składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Pod poniższym linkiem można pobrać formularz: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/#CBC-P .
 
Termin

Termin na złożenie formularza CBC-P wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Dla większości podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie powiadomienia CBC-P za 2019 r. upływa 31 marca 2019 r.  Formularz jest składany przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej w tym samym terminie, bez względu na rok obrotowy.
 
Autorzy: Piotr Sawicki, Senior ConsultantJakub MatlaConsultant

Zapraszamy do kontaktu:

Jakub Patalas
Transfer Pricing Manager
+48 502 049 678
jakub.patalas@arenaadvisory.com
NEWSLETTER