Artykuł: Nowa matryca stawek VAT

26. 06. 2020
Podatki,Artykuły

Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. 

 

Nowa matryca stawek VAT wpłynie w sposób znaczący na uproszczenie w zakresie stawek VAT dzięki chociażby objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). W  konsekwencji znacznie powinna się zmniejszyć ilość pozycji w załącznikach, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT.

 

Artykuł autorstwa Przemysława Roszkowskiego i Katarzyny Prus o założeniach nowej matrycy stawek VAT można znaleźć w najnowszym numerze miesięcznika Energia i Recykling (Nr 6(30)/2020 

Link do artykułu: Nowa matryca stawek VAT

 

W razie pytań skontaktuj się z ekspertem:

Przemysław Roszkowski
Tax Manager
+48 509 954 271
przemyslaw.roszkowski@arenaadvisory.com
NEWSLETTER