ALERT: Fundacja rodzinna od 2023 r.

14. 11. 2022
Webinar dla producentów / jak zapłacić niższe podatki
Alert

W zeszłym tygodniu (8 listopada 2022 r.) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy wprowadzającej w polskim porządku prawnym instytucję tzw. fundacji rodzinnej. Rozwiązanie to jest już popularne w wielu zagranicznych jurysdykcjach i było wcześniej wykorzystywane również przez polskie przedsiębiorstwa rodzinne. Nareszcie ustawodawca wychodzi naprzeciw polskim przedsiębiorcom i zamierza wprowadzić podobne regulacje w rodzimym prawie.

Celem utworzenia fundacji rodzinnej jest ochrona majątku rodzinnego przedsiębiorstwa i zarządzanie nim zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Fundacja będzie mogła zarządzać i obracać swoim mieniem, zaś beneficjenci, których wskaże fundator, będą uczestniczyć w zyskach fundacji. Fundacja rodzinna ma ograniczać ryzyko nieudanej sukcesji i zapewniać kontynuację działalności rodzinnych przedsiębiorstw. Będzie to bardzo ciekawe narzędzie, za pomocną którego wiele firm rodzinnych będzie mogło zabezpieczyć swój majątek gromadzony przez lata i zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Projekt ustawy przewiduje szeroki zakres działalności gospodarczej jaką może prowadzić fundacja rodzinna. Obejmuje on m.in. najem nieruchomości, udzielanie pożyczek, czy nabywanie/zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.

Co ważne, fundacja rodzinna ma funkcjonować w bardzo przyjaznym otoczeniu podatkowym, co spowoduje, że planowanie sukcesyjne nie powinno wiązać się z dużymi obciążeniami podatkowymi a nawet może przynieść dodatkowe oszczędności.

Z istotnych kwestii podatkowych:

  • Wniesienie przez fundatora (założyciela fundacji) mienia do fundacji będzie neutralne podatkowo;
  • Fundacje rodzinne będą podmiotowo zwolnione z podatku CIT;
  • Konieczność zapłaty CIT pojawi się dopiero na etapie wypłaty świadczeń przez fundację dla beneficjentów. W przypadku zerowej grupy podatkowej (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha) będą one jednokrotnie opodatkowane stawką 15% podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż w przypadku ww. osób pojawi się zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • W przypadku pozostałych beneficjentów będących osobami fizycznymi, ich świadczenie zostanie objęte zarówno stawką 15% podatku dochodowego od osób prawnych, jak i stawką 15% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa zgodnie z projektem ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Planowany termin wejścia w życie przepisów to początek 2023 roku.

Ustawodawca daje polskim podmiotom niepowtarzalną okazję, aby w bezpieczny i korzystny sposób uporządkować sprawy sukcesyjne. Zespół Arena Tax kompleksowe wesprze Państwa w zaplanowaniu i wdrożeniu polityki sukcesyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

Dodatkowe pytania?

Bartosz Mroczkowski
Tax Manager
+48 509 954 523
bartosz.mroczkowski@arenaadvisory.com

Dodatkowe pytania?

Agata Paul
Senior Consultant, TAX
+48 883 844 023
agata.paul@arenaadvisory.com
NEWSLETTER